Statkraft og Hydro-Québec samarbeider om forskning og utvikling av saltkraft

29.03.2012 08.00 | pressemelding

Array of pipes

Statkraft og Hydro-Québec har inngått en treårig avtale om å fremskynde utviklingen av saltkraft, en ny teknologi for fornybar energi.

(PRESSEMELDING - Oslo/Montréal, 29. mars 2012) I henhold til avtalen skal Hydro-Québec videreutvikle forbehandlingen av ferskvannet til saltkraftanlegg. Målet er å identifisere og teste den mest kostnadseffektive teknologien for forbehandling av ferskvannet til saltkraftanlegg. Blant annet skal membranens forventede levetid, vedlikeholdskostnader og konsekvenser for miljøet undersøkes.

Utviklingen av en mer effektiv forbehandlingsprosess vil bidra til å gjøre teknologien konkurransedyktig sammenliknet med andre fornybare energikilder.

Statkraft har arbeidet med utviklingen av saltkraft i ti år, og åpnet verdens første prototypeanlegg for saltkraft i 2009. Som en del av satsingen på nye fornybare energikilder har Hydro-Québec videreført forskningen innenfor drift, potensial og anvendelse av saltkraft.

Statkraft vil stille til rådighet forsknings- og utviklingsresultatene fra prototypanlegget, som har vært i drift siden høsten 2009, og vil i tillegg teste forbehandling som en integrert del av et komplett saltkraftanlegg.

Om Hydro Quebec:
Hydro-Québec er et kanadisk energiselskap som produserer og distribuerer elektrisk kraft. Selskapet er heleid av regjeringen i Québec. Selskapet utnytter hovedsaklig fornybare energikilder, spesielt vannkraft, og støtter utvikling av vindkraft gjennom å kjøpe kraft fra uavhengige kraftleverandører. Selskapet står også for forskning på energirelaterte felt som energieffektivitet. Hydro-Québecs forskningsinstitutt, IREQ, driver med FoU innenfor energieffektivitet, energilagring og andre energirelaterte felt. Hydro-Québec investerer mer enn 100 millioner kanadiske dollar i forskning hvert år.

Om Statkraft:
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.