Statkraft gir fem millioner kroner til klima- og utviklingsprosjekter

18.08.2011 08.00 | pressemelding

Man using a wooden hydro power machine

(Oslo, 18. august 2011) Statkraft har besluttet å tildele Kirkens Nødhjelp, Renewable World, Norsk Folkehjelp, Energiråd Innlandet, Grane Næringsutvikling og Ny Ålesund-Symposiet til sammen fem millioner kroner fra Statkraftfondet. Overrekkelsen finner sted i kveld under Statkrafts Energijazz-seminar på Lilleaker i Oslo.

– Årets tildelinger fra Statkraftfondet viser bredden i arbeidet med energi- og klimaspørsmål nasjonalt og internasjonalt. Dette er i tråd med Statkrafts bidrag til å løse klimautfordringene og utvikle mer fornybar energi både i Norge, Europa og resten av verden, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Kirkens Nødhjelp får til sammen én og en halv million kroner til to prosjekter. Det ene fokuserer på innføring og drift av småskala vannkraft i Laos. Det andre tilbyr bønder i Vietnam ren energi, bedre sanitærforhold og effektiv håndtering av jordbruksavfall gjennom utvikling av biogassanlegg.

Renewable World får én million kroner til utvikling av biogassanlegg til bruk i småskala landbruksdrift i Nepal. Organisasjonen har base i England og samarbeider med organisasjonen RenewableUK hvor Statkraft allerede er medlem og European Wind Energy Association.

Norsk Folkehjelp får én million kroner til organisasjonens vannprogram i Somalia. Programmet vil besørge rent drikkevann ved å sikre vannkilder og utvikle et distribusjonssystem for vannet.

Grane Næringsutvikling får 375 000 kroner til tilrettelegging for allment tilgjengelige fiskeplasser i Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland. Hovedmålet med prosjektet er å styrke turist- og kulturbasert næring i regionen.

Energiråd Innlandet får 125 000 kroner til arbeidet med å øke interessen for miljø- og klimaspørsmål blant ungdom. Én av aktivitetene som planlegges er en miljøkonferanse høsten 2011.

Ny Ålesund-symposiet får én million kroner, i tråd med tidligere års vedtak. Symposiet samler årlig forskere, politikere og næringslivsledere fra hele verden til diskusjon om klima- og miljøspørsmål under polarhimmelen på Svalbard.

Statkraftfondet er opprettet som en støtte til samfunnsnyttige formål. Fondet deler ut inntil fem millioner kroner årlig til frivillige organisasjoner, stiftelser eller lignende etter søknad eller initiativ fra Statkrafts ledelse.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.