Statkraft og Nordic Paper AS inngår langsiktig kraftavtale

03.05.2011 08.00 | pressemelding

Nordic Paper in Greaker Norway from above

Nordic Paper sin fabrikk på Greåker i Østfold.

(Oslo, 3. mai 2011) Statkraft og papirprodusenten Nordic Paper AS har i dag inngått en langsiktig kraftavtale.

Avtalen omfatter et samlet kraftvolum på 230 GWh og sikrer krafttilgangen til Nordic Paper sin fabrikk på Greåker i Østfold. Kraftavtalen løper fra 01.06.2011 til 31.12.2018.

Nordic Paper er en energiintensiv bedrift hvilket gjør det strategisk viktig å kunne sikre krafttilgangen på lang sikt.

Statkraft er hovedleverandør av kraft til industrien, og leverer et volum på om lag 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av konsernets samlede årlige kraftproduksjon.

Om Statkraft:
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3 300 medarbeidere i mer enn 20 land.

Om Nordic Paper AS:
Nordic Paper AS er verdensledende innenfor greaseproofpapir og utvalgte nisjer innen ubleket kraftpapir. Konsernet har en årlig omsetning på ca NOK 2 milliarder og en eksportandel på over 90 %. Årlig produksjon er ca 220 000 tonn spesialpapir og ca 220 000 tonn sulfit- og sulfatcellulose. Nordic Paper AS har fabrikker i Bäckhammar, Åmotfors og Säffle i Värmland og i Greåker i Østfold, der også hovedkontoret ligger. Antall ansatte i konsernet er ca 700.