Statkraft og INEOS ChlorVinyls inngår langsiktig kraftavtale

04.05.2011 08.00 | pressemelding

INEOS ChlorVinyls in Telemark Norway seen from above

Petrokjemiselskapet INEOS ChlorVinyls i Grenland i Telemark.

(Oslo, 4. mai 2011) Statkraft har i dag inngått en ny, langsiktig kraftkontrakt med petrokjemibedriften INEOS ChlorVinyls.

Statkraft har i dag signert en ny langsiktig kraftavtale med petrokjemiselskapet INEOS ChlorVinyls i Grenland i Telemark. Avtalen omfatter leveranse av totalt 10,5 TWh elektrisk kraft i perioden 15. mai 2011 til 14. mai 2023.

- Vi gleder oss over å ha inngått denne avtalen med Statkraft. Avtalen er viktig for vår konkurransekraft og gir oss et godt og forutsigbart utgangspunkt for videreutvikling av våre virksomheter, sier Nils Eirik Stamland, fabrikksjef for INEOS ChlorVinyls virksomheter i Grenland.

- Kraftkrevende industri er en viktig kundegruppe for Statkraft, og det økende antallet nye industrikraftavtaler viser at vi er i stand til å oppfylle våre ambisjoner, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Statkraft er hovedleverandør av kraft til industrien, og leverer et volum på mer enn 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av konsernets samlede årlige kraftproduksjon.

Om Statkraft:

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3 300 medarbeidere i mer enn 20 land.

Om INEOS ChlorVinyls:

INEOS ChlorVinyls er en av de ledende klor-alkali produsentene i Europa. Selskapet er et av verdens ledende innenfor enkelte klorerte spesialprodukter og er Europas største PVC-produsent. Selskapet har strategisk beliggende fabrikker i Storbritannia, Norge, Sverige og Tyskland.

INEOS ChlorVinyls har produksjonsvirksomhet på to fabrikkområder i Grenland i Telemark, Norge. PVC-fabrikken er lokalisert på Herøya Industripark, mens klor/VCM-fabrikkene ligger på Rafnes i Bamble. INEOS ChlorVinyls er den eneste PVC-produsenten i Norge. Selskapet har rundt 350 medarbeidere i Norge og cirka 2000 i resten av Europa.