Smøla vindpark igjen åpen for ferdsel

04.11.2011 08.00 | pressemelding

Smola wind farm

Smøla vindpark

Fra og med fredag er Smøla vindpark igjen åpen for alminnelig ferdsel. Av sikkerhetshensyn ble parken midlertidig stengt 11. oktober, da en sprekk ble oppdaget i et av tårnene. Nå er faren for havari avverget, og det er trygt å ferdes i parken igjen.

Det ble for tre uker siden oppdaget en sprekk i tårnet på en vindturbin i den eldste delen av vindparken. Skaden var så alvorlig at tårnet måtte sikres mot havari. Hele vindparken ble derfor rutinemessig stengt for alminnelig ferdsel, og de 20 vindmøllene i byggetrinn 1 ble tatt ut av drift.

Statkraft har avdekket lignende skader på flere tårn i denne delen av anlegget. Tårnene må repareres, men det er for tidlig å konkludere med hvordan. Statkraft er i ferd med å utrede årsaken til skadene, og arbeidet ventes å ta noe tid.

De øvrige 48 vindmøllene fra byggetrinn 2 er i normal drift. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i september 2002, mens byggetrinn 2 ble satt i drift i 2005.