Selger eiendomsselskap i Trondheim

23.05.2011 08.00 | pressemelding

Statkraft building in trondheim

Sluppen Eiendom AS

(Trondheim, 24. mai 2011) Statkraft og R. Kjeldsberg AS AS har i dag inngått en avtale om salg av Sluppen Eiendom AS til Trondheim Næringspark AS.

Avtalen innebærer at hoveddelen av Statkrafts eiendommer i Trondheim nå selges. Statkraft vil jobbe videre for å selge også andre eiendommer som ikke er direkte knyttet til kraft- og fjernvarmeanleggene i Trondheimsområdet. Samtidig vil Statkraft beholde sin aktivitet på Sluppen, og har derfor inngått en avtale om leie av dagens lokaler de neste 15 årene.

- Vi er svært fornøyd med å overta Sluppen Eiendom AS med tilhørende eiendommer og leietakere. Vi ser et betydelig potensial i eiendommene og vil jobbe for å utvikle dem videre i årene som kommer, sier viseadministrerende direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg AS. Kjeldsberg har fra før over 70 mål på Sluppen, og med eiendommene til Statkraft på til sammen 56 mål, vil det gi oss en unik mulighet til å utarbeide en overordnet plan for en helhetlig utvikling av bydelen Sluppen. Det har stor betydning for oss at vi får med en langsiktig leieavtale med en solid leietaker.

- Eiendomsutvikling er ingen kjerneoppgave for Statkraft. Med denne avtalen har vi fått til en god løsning for begge parter, som også sikrer våre ansatte i Trondheim forutsigbarhet med hensyn til lokalisering i årene framover, sier administrerende direktør Ragnar Møller i Trondheim Energi Eiendom.

Sluppen Eiendom AS omfatter totalt seks ulike bygg og tilhørende tomter på Sluppen. Selskapet eies av Trondheim Energi Eiendom, et datterselskap i Statkraft-konsernet. Avtalen trer i kraft 31. mai 2011. Statkraft vil vi nå intensivere arbeidet med salg av selskapets eiendommer i Trondheim, Klæbu, Selbu og Tydal. I første omgang er to eiendommer i Trondheim (Verftsgata 1 og Ilsvikveien 18) lagt ut for salg.