Sterkt resultat drevet av uvanlig kald vinter

17.02.2011 08.00 | pressemelding

Logotype for Q4 2010

Historisk kalde vintertemperaturer med høye kraftpriser og samtidig god og effektiv disponering av vannmagasinene, ga Statkraft et underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 5401 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, mot 4484 millioner kroner i samme periode året før. Underliggende resultat før skatt endte på 5371 millioner kroner, en økning fra 3986 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Samlet for året 2010, endte underliggende EBITDA på 15 030 millioner kroner, sammenlignet med 12 582 millioner kroner i 2009. Underliggende resultat før skatt endte på 13 861 millioner kroner, mot 10 654 millioner året før. Resultatene preges av at fjoråret var det kaldeste på 70 år og at tilsiget var under normalt, i følge offisielle målinger. Kraftmarkedet ble også preget av at svenske kjernekraftverk hadde redusert kapasitet i lengre perioder.

- Statkraft har bidratt med en høy kraftproduksjon i perioder med høy etterspørsel. To uvanlig kalde vintre på rad, kombinert med mindre tilsig enn normalt til vannmagasinene, har imidlertid ført til at Statkraft forventer en lavere vannkraftproduksjon i 2011, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

I fjerde kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 62,0 EUR/MWh (36,6). Prisene i 2010 sett under ett var betydelig høyere sammenlignet med 2009, og endte på 53,1 EUR/MWh (35,0). I det tyske markedet var den gjennomsnittlige spotprisen på 51,4 EUR/MWh (38,7) i fjerde kvartal, og 44,6 EUR/MWh (38,9) for året.

- Statkraft har i 2010 nådd flere viktige milepæler, og er godt posisjonert for styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel energiproduksjon. Egenkapitalinnskuddet på 14 milliarder kroner i desember viser at Statkraft har en solid støtte fra eier for strategien, sier Rynning Tønnesen.

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for fjerde kvartal var på 18,0 TWh (17,8 TWh). Vannkraftproduksjonen var noe høyere enn i fjerde kvartal i 2009, mens gasskraftproduksjonen var noe lavere. I løpet 2010 produserte Statkraft totalt 57,4 TWh, som er på størrelse med produksjonen året før på 57,0 TWh. Det var store månedlige variasjoner i løpet av året, der Statkraft produserte betydelig over normalt i januar, februar og desember. Ved utgangen av året var den samlede magasinfyllingen i Norden på 36 % under normalt nivå, ifølge NVE.

Statkraft hadde brutto driftsinntekter på 8939 millioner kroner (8157 millioner) i fjerde kvartal, og 29 252 millioner kroner (25 675 millioner) i 2010. Det rapporterte regnskapet er påvirket av betydelige engangsposter og urealiserte verdiendringer, og det regnskapsmessige resultatet for 2010 var på 7451 millioner kroner (7716 millioner kroner) etter skatt.

Finansielle hovedtall

NOK mill.Q42010Q42009Endringer
Brutto inntekter 8939 8157 10 %
Underliggende EBITDA 5401 4484 20 %
Underliggende driftsresultat 4767 3770 26 %
Underliggende resultat før skatt 5371 3986 35 %
Netto kontantstrøm fra drift 3662 2741 34 %
Brutto investeringer 2702 2443 11 %
Brutto rentebærende gjeld 40486 45660 -11 %
Likviditetsbeholding 20052 6663  
Pris Nord Pool (EUR/MWh) 62 36,6 69 %
Pris EEX (EUR/MWh) 51,4 38,7 33 %
Pris gass TTF (EUR/MWh) 20,7 10,4 99 %
Produksjon (TWh) 18 17,8 1 %

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Q4/2010 Statkraft AS - Kvartalsrapport 0,6MB .PDF
Q4/2010 Presentation 0,9MB .PDF
Q42010 Statkraft AS - Nøkkeltall 0,1MB .XLS