Statkraft inngår langsiktig kraftavtale med Hunton Fiber

28.02.2011 08.00 | pressemelding

Two men sitting at table signing contract

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft og administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton Fiber AS signerte mandag en ny, langsiktig…

(Oslo, 28. februar 2011) – Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med treforedlingsbedriften Hunton Fiber AS på Gjøvik for perioden frem til og med 2021.

Avtalen mellom Statkraft og Hunton Fiber AS erstatter en allerede utløpt myndighetsbestemt kontrakt og sikrer kraftleveransene til hjørnesteinsbedriften på Gjøvik i perioden fra 1. mai 2011 til 31. desember 2021.

-Vi er godt fornøyd med å komme frem til en kommersiell kraftavtale som sikrer oss konkurransedyktige priser og forutsigbarhet for virksomheten på Gjøvik, sier Arne Jebsen, administrerende direktør hos Hunton Fiber AS.

Statkraft er hovedleverandør til industrien, og leverer et kraftvolum på om lag 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av Statkrafts samlede årlige kraftproduksjon.

Om Statkraft:

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Om Hunton Fiber AS:

Hunton Fiber AS er Norges ledende produsent av porøse trefiberplater, med nærmere 100 ansatte fordelt på hovedkontoret på Gjøvik, i Asker, Sverige og Finland. Norden utgjør de viktigste markedene, og eksportandelen er på rundt 40 prosent.