Statkraft og Södra Cell Folla inngår langsiktig kraftavtale

17.03.2011 08.00 | pressemelding

SIKRET KRAFT: Södra Cell Folla i Verran kommune, i Nord-Trøndelag.

(Oslo, 17. mars 2011) Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med papirmassefabrikken Södra Cell Folla i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Avtalen strekker seg frem til og med 2018 og omfatter et kraftvolum på om lag 100 GWh per år.

Avtalen mellom Statkraft og Södra Cell Folla AS sikrer hjørnesteinsbedriften i Follafoss stabile og forutsigbare priser ut 2018.
- Vi gleder oss over å komme i mål med en kommersiell kraftavtale som sikrer oss konkurransedyktige priser og forutsigbarhet, og som trygger arbeidsplassene ved fabrikken på Follafoss, sier Olav Vold, fabrikksjef ved Södra Cell Folla.

Statkraft er hovedleverandør av kraft til industrien, og leverer et volum på om lag 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av Statkrafts samlede årlige kraftproduksjon.

Christen Gronvold Hansen and Christian Rynning TonnesenChristen Grønvold-Hansen fra Södra Cell og Christian Rynning-Tønnesen fra Statkraft signerer kontrakten.

Om Statkraft:
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Om Södra Cell Folla:
Södra Cell Folla ligger i Follafoss i Verran kommune i Nord-Trøndelag, og produserer årlig 100 000 tonn kjemisk-termomekanisk papirmasse til bruk i blant annet melkekartonger, mykpapir og trykkpapir. Fabrikken har nærmere 60 ansatte og inngår i det svenske Södra-konsernet.