Sjøfossen Energi AS kjøper Sjøfossen kraftverk

03.08.2011 08.00 | pressemelding

Sjofossen power plant

(Oslo, Inndyr, 03.08.2011) Statkraft Energi AS og Sjøfossen Energi AS er enige om en avtale som sikrer Sjøfossen Energi evig eierskap til Sjøfossen kraftverk.

Sjøfossen Energi AS har siden 1947 leid fallrettighetene ved Sjøfossen kraftverk av Statkraft. Leieavtalen går ut i 2018 og Statkraft har da rett til å innløse anlegget til teknisk verdi. De to selskapene har nå inngått avtale der Statkraft etter innløsing av anlegget, selger kraftverk med tilhørende fallrettigheter til Sjøfossen Energi.

- Vi er svært fornøyde med å ha sikret videre eierskap til et av våre viktigste kraftverk til evig tid, sier administrerende direktør Steinar Pettersen i Sjøfossen Energi.
- Dette er en god kommersiell avtale for Statkraft og Sjøfossen Energi. Avtalen bidrar til en god og effektiv drift av anleggene i vassdraget, sier Statkrafts konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap, Steinar Bysveen.

Sjøfossen kraftverk ble satt i drift i 1947 og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på ca 20GWh. Sjøfossen Energi eier også Reinskar kraftverk i samme vassdrag og transaksjonen bidrar til en effektiv drift av kraftverkene i vassdraget.

Avtalen er godkjent i begge selskap og det er søkt om godkjennelse fra relevante myndigheter for transaksjonen.

Sjøfossen Energi er en lokal kraftprodusent i Nordland med hovedkontor på Inndyr i Gildeskål kommune. Selskapet har ca 160 GWh i produksjon og satser på utvikling av ny lokal kraftproduksjon i Nordland.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.