TrønderEnergi kjøper Trondheim Energi Nett

20.05.2010 08.00 | pressemelding

(Trondheim 20. mai 2010) TrønderEnergi og Statkraft-eide Trondheim Energi har sluttført forhandlingene om en overtakelse av Trondheim Energi Nett. Avtalen innebærer at TrønderEnergi kjøper 100 prosent av aksjene i selskapet for NOK ca 900 millioner kroner.

Aksjekjøpsavtalen signeres i Trondheim i dag. Overtakelsen skjer tidligst 15. juni 2010, og forutsetter Konkurransetilsynets godkjenning.

Trondheim Energi Nett har enerett på distribusjon av elektrisk kraft i Trondheim og Klæbu kommuner, og er et av Norges største nettselskap med 95.000 kunder. Nettselskapet har som målsetting å tilby sikker og effektiv distribusjon av elektrisk kraft, noe som har ført til at selskapet kan operere med noen av landets laveste nettleiepriser.

Trondheim Energi Nett AS vil bli fusjonert med TrønderEnergi Nett AS etter at alle formalia etter oppkjøpet er på plass. Det fusjonerte selskapet skal ledes av Snorre Friden Furberg, som i dag er administrerende direktør i Trondheim Energi Nett AS.

-Vi er svært fornøyd med avtalen med TrønderEnergi. Den sikrer en god industriell utvikling for nettvirksomheten i fylket, samtidig som våre ansatte er vel ivaretatt, sier konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft.

- Fusjonen vil bidra positivt til utviklingen av et av TrønderEnergis kjerneområder, og den vil være et godt grunnlag for videre prosesser med utjevning av nettleie i Trøndelag, sier konsernsjef Rune Malmo i TrønderEnergi.

TrønderEnergi vil etter fusjonen få ca. 450 ansatte og en omsetning på ca. 1,5 milliarder kroner.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.