Tildelt havvindsonen Doggerbank i Storbritannia

08.01.2010 08.00 | pressemelding

Margareth Ovrum and Bard Mikkelsen at press briefing

Margareth Øvrum, Statoil og Bård Mikkelsen, Statkraft

(Oslo, 8. januar 2010) Britiske myndigheter kunngjorde i dag at konsortiet Forewind har fått rettighetene til å utvikle havvindparker på Doggerbank. Konsortiet består av Statkraft, Statoil, RWE npower og Scottish and Southern Energy plc (SSE).

Doggerbank er den største sonen som er tildelt i den tredje lisensrunden for utbygging av havvindparker i Storbritannia.

Doggerbank ligger i Nordsjøen, mellom 125 og 195 kilometer utenfor østkysten av Yorkshire, og dekker et område på rundt 8660 kvadratkilometer. Yttergrensen av området følger den britiske kontinentalsokkelen slik den er definert av det britiske sjøkartverket. Vanndybden varierer mellom 18 og 63 meter.

Som lisensinnehaver vil Forewind nå igangsette undersøkelser og planlegging som kreves for godkjenningsprosessen. Doggerbank er en stor sone, og eventuell utbygging må skje stegvis gjennom flere prosjekter. Konsortiet er forpliktet til å innhente alle nødvendige godkjenninger for utvikling og utbygging av Doggerbank, frem til prosjektene mottar konsesjon. De første investeringsbeslutningene er forventet å komme i 2014.

Forewind har gjennom avtalen et mål om å utvikle 9 GW på Doggerbank, mens det øvre potensialet er beregnet til rundt 13 GW, noe som kan dekke rundt 10 prosent av det totale strømbehovet i Storbritannia.

Konsortiet vil dra nytte av partnernes erfaring fra internasjonal offshorevirksomhet og fornybar energiproduksjon, kombinert med lokal britisk ekspertise.

– Satsingen på havbasert vindkraft er i tråd med Statkrafts strategi for å gi verden mer ren energi. En stor del av veksten innen fornybar energi de neste årene er ventet å komme fra vindkraft. På Doggerbank får vi bruk for den kunnskapen vi har fra våre vindparker på land. I tillegg bygger vi ny kompetanse innen utvikling av havbasert vindkraft, sier Bård Mikkelsen, konsernsjef i Statkraft.

– Storbritannia har noen av de beste vindressursene i Europa. Dagens nyhet demonstrerer at vi tilrettelegger godt for at energiselskaper skal kunne investere og utnytte ressursene. Dette er til nå et av de sterkeste signalene om at Storbritannia går mot en forutsigbar og mindre CO2-intensiv kraftforsyning, sier Ed Miliband, britisk minister for energi og klima.

I tillegg til Runde 3 er både Statoil og Statkraft involvert i utbyggingen av den 315 MW store havvindparken Sheringham Shoal noe sør for Doggerbank.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

www.statkraft.no         www.forewind.co.uk

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
llustrasjonsbilde av vindpark 15KB .JPG
Dogger Bank Zone Map 0,1MB .PDF
Facts about Forewind 1MB .PDF