Strøm av vindkraftkonsesjoner i Storbritannia

26.01.2010 08.00 | pressemelding

Sheringham Shoal wind farm at Doggers bank

(Oslo, 26. januar 2010) Statkraft har siden nyttår mottatt to nye konsesjoner for bygging av vindkraft i Storbritannia – i tillegg til retten til å utvikle havvindsonen Doggerbank utenfor kysten av England. I dag deltar nærings- og handelsminister Trond Giske på en presentasjon av Statkraft for britisk næringsliv i London.

I forrige uke mottok Statkraft konsesjon for vindkraftprosjektet Barmoor i England (opptil 18 MW), sammen med partneren Duke Energy Corporation. Bare dager i forveien fikk Statkraft konsesjon for Baillie vindpark nord i Skottland (opptil 53 MW), som eies sammen med lokale partnere. Statkraft har nå totalt fem konsesjoner for landbasert vindkraft i Storbritannia – inkludert Alltwalis Wind Farm i Wales som ble ferdigstilt og satt i drift i desember.

Tidlig i januar ble det kjent at Statkraft sammen med Statoil, RWE npower og Scottish and Southern Energy får utvikle Europas største havvindsone – Doggerbank utenfor England. Avtalen med britiske myndigheter er å utvikle 9000 MW, men potensialet er beregnet til rundt 13 000 MW, noe som kan dekke rundt 10 prosent av det totale strømbehovet i Storbritannia.

Statkraft og Statoil er allerede i gang med å bygge ut havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfolk i England. Vindparken vil med sine 315 megawatt ha en årsproduksjon på 1,1 TWh – tilsvarende strømforbruket til 220 000 britiske husstander.

Statkraft eier og driver også tre vannkraftverk (56 MW) og har flere tidevannsprosjekter under utvikling i Storbritannia.

- De mange konsesjonene er et resultat av langvarig og målrettet innsats, og helt i tråd med vår visjon om å gi verden mer ren energi. Kombinasjonen av britisk vindkraft og norsk vannkraft kan bidra til en renere og mer fleksibel kraftforsyning i Europa, forutsatt at det bygges nye kabler på tvers av Nordsjøen, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Hensikten med seminaret i London er å orientere det britiske markedet om Statkrafts omfattende virksomhet og fremtidsutsikter. I tillegg til nærings- og handelsminister Trond Giske, deltar Statkrafts styreleder Arvid Grundekjøn og lederen for den britiske vindkraftforeningen (BWEA), Maria McCaffery.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.