Statkraft-strøm til tyrkiske hjem

03.06.2010 08.00 | pressemelding

Cakit power plant under construction in January 2010

(Istanbul/Oslo, 3. juni 2010) Denne uken leverer Statkraft for første gang egenprodusert, ren vannkraft på markedet i Tyrkia. Cakit kraftverk er Statkrafts første vannkraftverk i landet, hvor etterspørselen etter kraft antas å dobles innen 2020. Statkraft har flere, større vannkraftverk under planlegging i Tyrkia.

- Statkrafts satsing i Tyrkia har god lønnsomhet og bidrar til å gi Europa mer ren energi. Det skapes også arbeidsplasser og utvikling lokalt, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Fra og med denne uken vil kraftverket Cakit levere strøm på det tyrkiske spotmarkedet for strøm. Cakit var ett av flere prosjekter i selskapet Yesil Enerji, som Statkraft kjøpte for ca 640 millioner kroner i slutten av juni i fjor. Utbyggingen av Cakit var allerede i gang, og Statkraft har i løpet av det siste året fullført anlegget og satt det i drift. Cakit er et elvekraftverk med 20 MW i installert effekt og vil i gjennomsnitt produsere 95 GWh årlig. Det tilsvarer strømforbruket i ca. 32 000 tyrkiske husstander.

Planlegger flere kraftverk

Statkraft arbeider med ytterligere tre prosjekter i Tyrkia. Dersom alle bygges ut vil anleggene få en samlet effekt på om lag 550 MW og gjennomsnittlig produksjonskapasitet på ca. 1800 GWh årlig. Totalt vil det medføre investeringer på omlag 4,5 milliarder kroner. Byggingen av Statkrafts neste vannkraftverk i Tyrkia vil etter planen ta til senere i år. Kargi kraftverk ligger i svartehavsregionen og er planlagt med en effekt på 102 MW, fem ganger så stort som Cakit.

Tyrkia er vekstmarked for vannkraft

Tyrkia har stort potensial for å utvikle fornybar energi og kan bli en av de ledende nasjonene i Europa på området. Årlig forbrukes rundt 200 TWh elektrisk kraft i Tyrkia, men etterspørselen etter strøm ventes å øke til rundt 400 TWh innen 2020. I dag er nesten 20 prosent av kraftproduksjonen basert på vannkraft, og potensialet for å bygge ut ny vannkraft i Tyrkia er stort.

Den offisielle åpningen av kraftverket er planlagt til høsten.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.