Statkraft ønsker juridisk avklaring av rettigheter til Bardufoss kraftverk

19.02.2010 08.00 | pressemelding

(Oslo, 19. februar 2010) Statkraft starter en rettslig prosess for få avklart rettighetene ved leieavtalen Troms Kraft har for fallrettene til Bardufoss kraftverk. Partene har forskjellig forståelse av hvilke rettigheter som gjelder når leieperioden utløper 1. mai.

- Statkraft eier fallrettighetene til Bardufoss kraftverk, og vi har sett oss nødt til å ta initiativ til en rettslig avklaring av hvilke rettigheter som følger av leieavtalen, særlig spørsmål om innløsningsrett. Avtalen må følge kommersielle spilleregler og vi mener en rettslig avklaring også vil øke mulighetene for å komme frem til en god løsning for begge parter i neste omgang, sier konserndirektør Jørgen Kildahl.

Troms Kraft leier fallrettighetene i Bardufoss til priser og vilkår fastlagt i en avtale som ble inngått mellom staten og Bardufoss Kraftlag i 1950. På samme måte som rettighetene til Bardufoss Kraftlag er overført til Troms Kraft, er statens rettigheter overført til Statkraft. Troms Kraft betaler Statkraft ca 20 000 kroner i året i leie for fallrettene, mens de årlige inntektene fra kraftproduksjonen er i størrelsesorden 80-100 millioner kroner. Dette er derfor et spørsmål om betydelige verdier.

Dagens leieavtale utløper 1. mai 2010. Statkraft og Troms Kraft har ikke lyktes i å bli enige om en videre leieavtale, og har forskjellig forståelse av hvilke rettigheter hver av dem har etter avtalens utløp. Derfor starter Statkraft en rettslig prosess for å få avklart partenes rettigheter.

Statkraft har tatt initiativ til en midlertidig avtale om drift av Bardufoss Kraftverk slik at kraftverket skal være i kontinuerlig drift frem til situasjonen er avklart.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Kontrakt om bortleie av Bardufoss m.v. til Bardufoss Kraftlag 1,3MB .PDF
Stortingsproposisjon nr. 3 1950 0,7MB .PDF