Statkraft og Siemens utvider gasskraftkapasiteten i Knapsack

13.09.2010 08.00 | pressemelding

Entrance of Knapsack office

Dagens kraftverk i Knapsack har en kapasitet på 800 MW.

Statkraft og Siemens har i dag undertegnet en avtale om levering av et nytt gasskraftverk, Knapsack II utenfor Køln i Tyskland.

(PRESSEMELDING - Oslo, 13. september 2010) Statkraft planlegger å bygge et av verdens mest moderne gasskraftverk med en kapasitet på 430 MW i industriparken Knapsack utenfor Køln i Tyskland. Dagens avtale med Siemens sikrer utforming, levering og bygging av kraftverket, så snart endelige tillatelser og godkjenninger foreligger. Statkraft har siden 2007 drevet gasskraftverket Knapsack, med en total kapasitet på 800 MW.

-Avtalen med Siemens er et viktig skritt på veien mot byggestart, sier konserndirektør for markedsoperasjoner og IT i Statkraft, Asbjørn Grundt. Bare lokale byggetillatelser gjenstår før byggingen kan starte, trolig i løpet av sommeren 2011.

Det nye kraftverket planlegges plassert i tilknytning til det eksisterende anlegget, og vil bli forsynt med gass via en ny, 13 kilometer lang gassrørledning som knytter kraftverket til det tyske gassnettet. Godkjenningsprosessen for denne starter i september.

Kraftproduksjonen fra Knapsack II vil bli matet inn på Amprion GmbHs nærliggende høyspentnett via en jordkabel.

– Utvidelse av gasskraftkapasiteten er et viktig strategisk mål for Statkraft, sier Asbjørn Grundt. Gasskraftverk har lave CO2-utslipp og en fleksibilitet som sikrer forsyningssikkerhet også ved innfasing av store mengder ikke-regulerbar fornybar kraft. Gasskraft utgjør derfor en viktig brobygger i overgangen til en fremtidig fornybar kraftforsyning i Europa.

-Vi er glade for å bidra med vår nyeste teknologi til Statkrafts vekst innen miljøvennlig kraftproduksjon, sier Lothar Balling, direktør i Siemens Energy.

Siemens’ kombikraftverk basert på F-klasse gassturbinteknologi er de mest miljøvennlige kraftverkene basert på fossile brensler, med en energieffektivitet på over 59 prosent. Med sitt konsept for hurtigstartende kombikraftverk, med stor fleksibilitet og energieffektivitet, leverer Siemens løsninger som på en optimal måte understøtter den økende andelen fornybare energikilder i den europeiske energimiksen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.