Statkraft gir fem millioner kroner til klima- og utviklingsprosjekter

23.08.2010 08.00 | pressemelding

(Oslo, 19. august 2010) Statkraft har tildelt Kirkens Nødhjelp, Nordnorsk Vitensenter, Norges Røde Kors, Renewable World og Ny Ålesund-symposiet fem millioner kroner fra Statkraftfondet.

– Årets tildeling går til organisasjoner og prosjekter som på ulike måter fokuserer på sammenhengene mellom energi, klima og bærekraftig utvikling. Dette er helt i tråd med Statkrafts arbeid for å utvikle mer fornybar energi både i Europa og i utviklingsland, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Kirkens Nødhjelp får til sammen én million kroner til to prosjekter: Det ene handler om elektrifisering av fire landsbyer i Zambia, ved hjelp av solkraft. Det andre skal gi rent drikkevann til innbyggere i Etiopia – et arbeid Kirkens Nødhjelp har drevet i over 20 år.

Nordnorsk Vitensenter får én million kroner til arbeidet med å øke interessen for naturvitenskap og teknologi blant unge. Energi, klima og bærekraftig utvikling er blant senterets hovedområder. Støtten skal brukes til å bygge et nytt undervisningsrom i Tromsø.

Norges Røde Kors får 500 000 kroner til organisasjonens globale klimasenter i Nederland. Senteret arbeider for å forebygge humanitære konsekvenser av klimaendringer. Støtten vil blant annet bli brukt til klimarelaterte tiltak i katastrofeutsatte land.

Renewable World får 500 000 kroner til utvikling av småskala, lokaldrevne kraftprosjekter i utviklingsland. Organisasjonen har base i England og samarbeider med organisasjonen RenewableUK hvor Statkraft allerede er medlem og European Wind Energy Association.

Ny Ålesund-symposiet får to millioner kroner, etter en tidligere tildeling fra Statkraftfondet. Symposiet samler forskere, politikere og næringslivsleder fra hele verden til diskusjon om klima- og miljøspørsmål under polarhimmelen på Svalbard.

Statkraftfondet er opprettet som en støtte til samfunnsnyttige formål. Fondet deler ut inntil fem millioner kroner årlig til frivillige organisasjoner, stiftelser eller lignende etter søknad eller eget initiativ fra Statkrafts ledelse. Prosjektene skal ha en klar forbindelse til Statkrafts virksomhet og primært være rettet mot utviklingsland.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.