Statkraft åpner sin første solpark i Italia - signerer avtale for flere solparker

11.03.2010 08.00 | pressemelding

(Roma, 11. mars 2010) Statkraft åpner i dag sin første solpark, Casale i Aprilia, Italia. Samtidig kunngjør selskapet en avtale med Siemens Energy om bygging av flere solparker i Italia.

Statkraft åpner i dag sin aller første solpark, Casale i Aprilia syd for Roma. Med en samlet kapasitet på 3,3 MW og en årlig kraftproduksjon på 4,5 millioner kWh, vil solparken levere fornybar energi tilsvarende forbruket i cirka 1200 italienske husholdninger.

-Utvikling av solkraft er en del av vår strategi for å opprettholde Statkrafts posisjon som størst i Europa innen fornybar energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Statkraft kunngjør samtidig en rammeavtale med Siemens Energy om bygging av inntil 40 MW ny solkraft i Italia i løpet av 2010. Rammeavtalen dekker hele Statkrafts prosjektportefølje i Italia og byggingen av den neste solparken er ventet å starte i løpet av våren 2010.

Etter en omfattende anbudsrunde blant en rekke tilbydere, har Statkraft valgt Siemens Energy som EPC-leverandør i Italia. Dette innebærer at Siemens Energy vil håndtere design, innkjøp og bygging av parkene, i tillegg til drift og vedlikehold de første fem årene.

-Siemens Energy er en kompetent samarbeidspartner, som sikrer at vi kan få bygget flere solparker parallelt og samtidig nå målet om ferdigstillelse i løpet av 2010. Tidsfaktoren er svært viktig, da det er knyttet usikkerhet til utformingen av det fremtidige støttesystemet for solkraft, sier Olav Hetland, ansvarlig for solkraft i Statkraft.

-Etter en vellykket bygging av Casale solpark for Statkraft, fortsetter vi vårt samarbeid på nye solparker i Italia, sier René Umlauft, leder av divisjonen for fornybar energi i Siemens Energy.

Statkraft har som mål å eie og drive solparker med en kapasitet på minst 75 MW innen 2012. Geografisk fokus er Italia og Spania, der solinnstrålingen er høy og rammevilkårene er gode i form av etablerte støttesystemer.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.