Flere unge vil jobbe i Statkraft

06.05.2010 08.00 | pressemelding

Summer jobs staff at Statkraft

(Oslo, 6. mai 2010) Stadig flere unge med høyere utdannelse ønsker seg jobb i Statkraft. I følge en undersøkelse fra Universum rangerer nyutdannede ingeniører Statkraft som den femte mest attraktive arbeidsgiveren når de skal søke jobb. Også økonomene er i ferd med å oppdage Statkraft og plasserer selskapet på en 17. plass over de mest attraktive arbeidsgiverne.

–Det er en veldig gledelig utvikling. Vi har over lang tid jobbet med å øke kunnskapen om Statkraft og ser nå at svært mange gjerne vil jobbe med fornybar energi. I Statkraft har vi fokus på å finne løsninger som kan redusere klimautslippene samtidig som de bidrar til verdiskaping både her hjemme og i utlandet, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad.

Fra 111. til femte plass på 10 år

Universum Student survey er Norges største undersøkelse om karriére, arbeidsliv og fremtidsforventninger blant studenter. Undersøkelsen gjøres årlig av Universum, en ledende global aktør innen Employer Branding. Universum Student Survey gjennomføres blant studenter innen fire studieområder: økonomi, teknologi, IT og juss. Undersøkelsen resulterer i én bedriftsrangering for hver av de fire studiekategoriene. Bedriftens plassering på listen viser i hvor stor grad den oppfattes som idealarbeidsgiver blant studentene.

–Statkraft har jobbet målrettet med Employer Branding, hvilket har gitt stort utslag i attraktiviteten. For 10 år siden var ikke selskapet engang rangert bant de 100 mest attraktive arbeidsgiverne, mens de i dag er nummer fem og nummer 17 blant henholdsvis ingeniører og økonomer. Oppgangen har vært jevnt stigende. Statkraft har også vært flinke til å få frem et godt bilde av virksomhetens satsing på fornybar energi, noe studenter i dag er opptatt av, sier Carlo Duraturo, Director Universum Europe Nordic.

Flere tusen søkere

Statkraft er avhengig av å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Det er de ansattes kompetanse som blant annet har gjort selskapet til Europas største på fornybar energi.

–Statkraft har et stort behov for kandidater med både teknologi- og økonomibakgrunn, og har derfor benyttet både profilkampanjer og mer spesifikke Employer Branding aktiviteter for å nå nye medarbeidere. Et tydelig bevis på at selskapet har nådd frem er traineeprogrammet som i årets rekrutteringsprosess hadde mer enn 2200 søkere til 11 traineestillinger, sier Knut Fjerdingstad.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til ca. lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.