Elkem blir en av Statkrafts største industrikraftkunder

28.06.2010 08.00 | pressemelding

Statkraft signs power agreement with Elkem

Avtalen ble signert søndag. Fra venstre: Vice president i Norske Skog, Halvard Granheim, direktør for samfunnskontakt i Elkem, Johan Chr. Hovland og…

(Oslo, 28. juni 2010) Norske Skog har i dag offentliggjort et videresalg av kraft på 1,5 TWh per år i perioden 2011-2020 til Elkem. Avtalen innebærer at Elkem blir en av Statkrafts største industrikraftkunder, og at Statkraft fortsatt vil levere 2 TWh per år til Norske Skog i samme periode.

- Elkem er en av Norges største og mest tradisjonsrike industribedrifter. Statkraft er svært fornøyd med at dette videresalget resulterer i et omfattende kundeforhold til Elkem. Kontraktsvolumet er betydelig og avtalen gir Elkem forutsigbare kraftpriser til sine smelteverk det neste tiåret, sier konserndirektør Asbjørn Grundt i Statkraft.

- Vi har i lengre tid arbeidet med å sikre vårt langsiktige kraftbehov. Vi er godt fornøyd med at vi oppnådde enighet med Norske Skog om overtagelse av en andel av deres kontrakt med Statkraft. Med denne kraftavtalen styrker vi konkurranseevnen til de norske smelteverkene, sier adm. dir. Helge Aasen i Elkem.

Løsningen innebærer at Elkem AS blir en av Statkrafts største industrikraftkunder, med et årlig volum på cirka 1,5 TWh frem til 2020. Samtidig viderefører Norske Skogindustrier ASA og Statkraft sitt samarbeid med et årlig volum på 2,0 TWh, mot tidligere 3,5 TWh.

- Kraftintensiv industri har alltid vært Statkrafts viktigste kunder og vil også være det fremover. I år 2010 går de gamle myndighetsbestemte kraftavtalene ut for de aller fleste bedriftene. Disse avtalene er gjennom lang tid blitt erstattet med kommersielle kraftavtaler, hvor Elkem nå er en ny langsiktig kraftkjøper til og med år 2020, sier Nils Selvik som er Key Account Manager for industrikundene.

- Siden 1998 har Statkraft inngått langsiktige leveranser på kommersielle vilkår på mer enn 200 TWh til norsk og nordisk kraftintensiv industri - helt frem til år 2031. I tillegg har vi fått tettere relasjoner med store industrikunder gjennom konseptet Energiservice, hvor 26 fabrikker med et samlet årlig kraftforbruk på cirka 16 TWh per år er blitt kunder av Statkraft. For disse kundene er Statkraft balanseansvarlig og tilbyr kortsiktig sikringshandel når kundene måtte ha behov for det. 2010 har vært et spesielt aktivt år, hvor vi har faset inn 11 nye fabrikker på Energiservice bare i første halvår, sier Selvik.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.