Britisk energiminister møter Statkrafts konsernsjef

24.08.2010 08.00 | pressemelding

Profile picture of Charles Hendry

Foto: David Mansell - CAMERA PRESS

Den britiske energiministeren Charles Hendry kommer til ONS-konferansen i Stavanger denne uken. Der skal han blant annet diskutere utbyggingen av havbasert vindkraft i Storbritannia, hvor Statkraft er sterkt involvert. Hendry skal møte konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og holde innlegg på Statkrafts havvindseminar ”Pure energy for more people” onsdag 25. august.

Storbritannia tar sikte på å bli en supermakt innen havbasert vindkraft, og Norge kan bli en vesentlig bidragsyter. Statoil og Statkraft er allerede i gang med å bygge havvindparken Sheringham Shoal utenfor Norfolk, og er dessuten tildelt retten til å utvikle det som kan bli verdens største vindpark på Doggerbank gjennom konsortiet Forewind. Fullt utbygget vil Doggerbank kunne forsyne 9,5 millioner britiske husstander med klimavennlig strøm.

– Etter vannkraft er vindkraft den mest lovende fornybare energikilden i dag. I Storbritannia ligger forholdene godt til rette for utbygging av vindkraft til havs, og vi er avhengig av et godt samarbeid med britiske myndigheter. Derfor blir det svært interessant å møte den nye energiministeren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Etter møtet med Rynning-Tønnesen skal Charles Hendry holde innlegg på Statkrafts havvindseminar under tittelen ”The UK Government’s offshore wind ambitions”.

Utbyggingen av havbasert vindkraft rundt Storbritannia gir store muligheter for både kraftbransjen og leverandørindustrien. Dette er nybrottsarbeid på linje med oljeutvinningen i Nordsjøen som startet på 70-tallet. Britiske myndigheter venter at satsingen skal dekke 25 prosent av det britiske strømbehovet og gi 70 000 nye arbeidsplasser.

I et lengre perspektiv kan Norge, med 50 prosent av Europas magasinkapasitet for vannkraft, bli en vesentlig leverandør av regulerbar kraft til britene i perioder med lite vind. Ny overføringskabel mellom Norge og Storbritannia er under planlegging.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.