WWF og Statkraft samarbeider om bærekraftig energi

08.05.2009 08.00 | pressemelding

WWF-Norge og Statkraft inngår i dag et samarbeid for å begrense den globale oppvarmingen gjennom mer bruk av fornybar energi.

- Med denne avtalen kommer vi i tett dialog med Europas største produsent av fornybar energi, og det er veldig spennende! Vi vil jo ha mer fornybar energi, produsert på en bærekraftig måte. Her har Statkraft mange fortrinn – de er en markedsleder med ekspertise og spennende teknologi, mens vi kan mye om natur og naturvennlig energiproduksjon, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.

- Vi ser fram til et godt samarbeid med WWF om utvikling av ren energi. WWF har en bred og unik internasjonal tilstedeværelse i alle markeder der Statkraft satser, og betydelig kompetanse innen lokale biologiske, politiske og kulturelle forhold, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Avtalen blir i dag undertegnet av konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft og generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge. Det er den første avtalen WWF-Norge inngår med en produsent av fornybar energi.

Formålet med samarbeidet mellom Statkraft og WWF er å bidra til lavere klimautslipp gjennom et felles engasjement for å:

  • Øke produksjonen av fornybar energi til erstatning av fossile energikilder.
  • Øke bærekraften ved fornybar energiproduksjon.
  • Bidra til å dekke utviklingsøkonomienes behov for fornybar energi.
  • Øke den norske offentlighetens forståelse for behovet for utvikling av økt produksjon av fornybar energi.

WWF er verdens største og mest erfarne uavhengige organisasjon for bevaring av natur og miljø. Organisasjonen har 1200 naturvernprosjekter i nær 100 land og nærmere 5000 000 støttespillere. WWFs arbeid bygger på vitenskapelig informasjon, og oppnår resultater gjennom en kombinasjon av politisk arbeid, feltprosjekter, samarbeid og dialog samt informasjons- og opplæringsarbeid. WWF-Norge er en privat, norsk stiftelse med ca. 40 ansatte ved sekretariatet i Oslo.

----------------------------------------------------

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25,1 milliarder kroner. Statkraft har nær 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.