Ungt Entreprenørskap, CARE og Kirkens Nødhjelp får millionstøtte fra Statkraftfondet

14.08.2009 08.00 | pressemelding

Statkraft tildeler Ungt Entreprenørskap, CARE og Kirkens Nødhjelp til sammen tre millioner kroner fra Statkraftfondet.

-Mottakerne er aktive innen områder som også er viktige for Statkraft – nemlig utvikling av bærekraftige energi- og miljøløsninger. Organisasjonene gjør et betydelig arbeid for å bidra til en utvikling som gir flere mennesker mulighet til å se lyst på fremtiden, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Ungt Entreprenørskap får 1,5 millioner kroner fra Statkraftfondet til prosjektet SMARTere energi. Målet er å få 10 000 elever på mellomtrinnet i grunnskolen til å tenke nytt, utvikle muligheter og skape løsninger knyttet til temaene renere energi og bærekraftig utvikling i skoleåret 2009/2010.

Hjelpeorganisasjonen CARE får én million kroner fra Statkraftfondet til sitt arbeid med klimatilpassede prosjekter. CARE vil særlig bruke pengene til å opprette spare- og lånegrupper, opplæring i utvikling og drift av klimatilpassede løsninger, samt å drive påvirkningsarbeid overfor lokale og nasjonale myndigheter i land der CARE opererer.

Kirkens Nødhjelp får en halv million kroner fra Statkraftfondet til Vannprogrammet 2009. Pengene skal brukes til utvikling av vannprosjekter i landsbyer og områder der mangelen på rent vann er prekær. Innsatsen skal bidra til å redusere fattigdom, styrke folkehelsen og forebygge konflikter.

I tillegg får Ny Ålesund-symposiet to millioner kroner fra Statkraftfondet, etter en tidligere tildeling. Symposiet samler forskere, politikere og næringslivsleder fra hele verden til diskusjon om klima- og miljøspørsmål under polarhimmelen på Svalbard.

Statkraftfondet er opprettet som en støtte til samfunnsnyttige formål. Fondet deler ut inntil fem millioner kroner årlig til frivillige organisasjoner, stiftelser eller lignende etter søknad fra organisasjonen eller initiativ fra Statkrafts ledelse.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3000 medarbeidere i mer enn 20 land.