Svanemerket kantine halverte nesten avfallet

16.02.2009 08.00 | pressemelding

Statkraft har sin egen ambisiøse miljøplan der målet er å gjøre organisasjonen mer miljøvennlig og de ansatte mer miljøbevisste. Ett av resultatene er at Statkraft har Skandinavias første svanemerkede kantine.

Jakten på svanemerket ble et nyttig verktøy for Statkrafts kontorservice-avdeling, som veide alt utgående avfall fra kantinen og fant at det utgjorde ett kilo avfall per ansatt – per dag. Der og da bestemte Statkraft seg for å lansere årets største slankekur.

Avfallet nær halvert

Kantinen fjernet alle engangsartikler og all emballasje som fulgte med, 19 tonn per år. Det alene bidro til å redusere avfallsmengden med 43 prosent.
Svanemerkingen har også ført med seg andre positive miljøtiltak, som satsing på lokal mat og hovedingredienser som er dyrket på en bærekraftig måte. Ambisjonen er å forankre miljøtankegangen i hele konsernet, og de ansatte er positive til prosessen.

Flere miljøtiltak

Statkraft hviler ikke på laurbærene. Her er en liste over andre tiltak som enten er ferdige eller igangsatt:

Tiltak: Redusere avfall og søppel på hovedkontoret, blant annet ved tosidig kopiering.
Status: Gjennomført
Resultat: Tosidig kopiering bidro til en reduksjon på 14 tonn avfall i 2008. Det utgjør 32 prosent mindre avfall per ansatt i året.

Tiltak: Gjøre det mulig å holde videokonferanser, for å redusere reisevirksomheten.
Status: Under arbeid.
Resultat: Nettopp påbegynt.

Tiltak: Innføring av miljøvennlig kontorrekvisita, vaskemidler og –utstyr.
Status: Gjennomført.
Resultat: I tråd med miljøplanen.

Tiltak: Redusere maskinparken, printere og kopimaskiner.
Status: Gjennomført.
Resultat: I tråd med miljøplanen.

Tiltak: Tilby økologisk frukt ved hovedkontoret.
Status: Gjennomført.
Resultat: 500 kilo økologisk frukt leveres hver uke til Statkraft på Lilleaker.

Tiltak: Svanemerking av Statkrafts grafiske senter på Lilleaker.
Status: Gjennomført.
Resultat: I prosess.

Tiltak: Innføre miljøstasjoner i hver etasje for bedre kildesortering ved hovedkontoret.
Status: Under arbeid.
Resultat: Kommer i løpet av 2009, i tråd med miljøplanen.

Tiltak: Stille miljøkrav til leverandører.
Status: Under arbeid.
Resultat: I prosess. Blant annet vil alle nye standard kontormøbler være svanemerket.

Tiltak: Måle egne miljøresultater opp mot sammenlignbare virksomheter i Norge og Europa.
Status: Under arbeid.
Resultat: Gjennomføres i løpet av 2009.