Styret anbefaler styrket egenkapital

04.02.2009 08.00 | pressemelding

Statkrafts styre har i dag overlevert en anbefaling til nærings- og handelsminister Sylvia Brustad om å styrke egenkapitalen med 8 milliarder kroner og å justere utbyttepolitikken. Dette for å kunne gjennomføre Statkrafts strategi om fortsatt lønnsom vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon.

- Statkraft ser gode muligheter for videre lønnsom vekst, og vi planlegger å investere 90 milliarder kroner frem til 2015 i fornybar og miljøvennlig kraftproduksjon. Styrets anbefaling om 8 milliarder kroner i ny egenkapital og en justert utbyttepolitikk er for å sikre at Statkraft kan fortsette å utvikle posisjonen som en ledende aktør innen fornybar energi i Europa, sier styreleder Arvid Grundekjøn.

Styret i Statkraft har i dag fremmet forslag overfor staten som eier, representert ved Nærings- og handelsdepartementet, om å styrke Statkrafts egenkapital med 8 milliarder kroner i første halvår 2009. Styret anslår at det samlede behovet for egenkapital vil møtes gjennom kombinasjonen av ny egenkapital og et gjennomsnittlig utbyttenivå i perioden frem til 2015 på ca 70 prosent.

Statkraft er i dag et solid selskap, og selskapets gjeldsgrad er bedret, særlig som følge av verdiskapende transaksjoner i 2008. Konsernet har i dag en kredittverdighet (rating) på BBB+. Styret har et langsiktig mål om kredittverdighet på A-nivå, men vurderer BBB+ med tilfredsstillende margin som tilstrekkelig nå.  Styret anbefaler å endre dagens utbyttepolitikk fra normalt å ligge i øvre kvartil (75-100 prosent) til normalt å ligge i tredje kvartil (50-75 prosent).

Konsernets nye strategi innebærer investeringer i størrelsesorden 90 milliarder kroner frem til 2015. Av dette forventes 85 prosent å være investeringer innen fornybar energi, mens noe under halvparten av de samlede investeringene planlegges å komme i Norge. Dette omfatter blant annet:

  • satsing på vann- og vindkraft og fjernvarme i Norge
  • industriell utvikling av aktiviteter og eierposter i Norge
  • landbasert og havbasert vindkraft rundt Nordsjøbassenget
  • mer fleksibel miljøvennlig kraft i Europa
  • satsing på vannkraft i Sørøst-Europa
  • satsing på vannkraft i utvalgte vekstmarkeder internasjonalt gjennom SN Power

Statkraft legger videre opp til et omfattende forsknings- og innovasjonsprogram for morgendagens energiløsninger og satsing på nye fornybare energikilder som solkraft, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft og flere. Samlet legger Statkrafts strategi opp til en veksttakt frem til 2015 på nivå med konsernets gjennomsnittlige vekst siste fem år.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2007 en omsetning på 17,6 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner. Statkraft har nær 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Styrets brev til nærings- og handelsminister Sylvia Brustad 38KB .PDF