Statkraft størst i Europa innen fornybar energi

08.01.2009 08.00 | pressemelding

(Oslo/Düsseldorf/Stockholm/London, 8. januar 2009) Statkraft AS og E.ON AG har gjennomført byttehandelen som gjør Statkraft til Europas største produsent av fornybar energi. Byttehandelen har blant annet gitt Statkraft 51 nye vannkraftverk i Sverige, Tyskland og Storbritannia.

- Gjennom denne byttehandelen har Statkraft styrket posisjonen som en fleksibel og miljøvennlig kraftleverandør i de nordiske og kontinentale europeiske markedene og blitt Europas største innen fornybar energi, sier Bård Mikkelsen, konsernsjef i Statkraft.

Statkraft AS og E.ON AG har byttet Statkrafts eierandel på 44,6 prosent i E.ON Sverige AB samt et svensk vannkraftverk mot 40 vannkraftverk og 5 fjernvarmeanlegg i Sverige, 2 gasskraftverk og 11 vannkraftverk i Tyskland, 1 vannkraftverk i Storbritannia og 4,17 prosent av aksjene i E.ON AG. I tillegg har Statkraft fått en strukturert gasslagerkontrakt og en kraftleveringsavtale. Den totale verdien av byttehandelen er EUR 4495 millioner.

Statkraft har økt sin totale produksjonskapasitet med om lag 2500 MW, og 217 ansatte har byttet arbeidsgiver til Statkraft. Byttehandelen ble gjennomført med virkning fra 31. desember 2008 og feires i dag ved de nye anleggene i Tyskland, Sverige og i Storbritannia.

Statkraft er en av de fire største kraftprodusentene i Sverige. Økt fleksibel kraftproduksjon i Tyskland og Storbritannia styrker Statkrafts stilling som en betydelig aktør i Nord-Europa og gir Statkraft en solid plattform for fremtidig vekst i disse kjernemarkedene.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger.  Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2007 en omsetning på 17,6 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner. Statkraft har nær 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.