Statkraft og StatoilHydro søker lisens for britiske havvindparker

26.02.2009 08.00 | pressemelding

(Oslo, 26. februar 2009) Statkraft og StatoilHydro har inngått et konsortium med britiske partnere som sammen vil søke soner for havbasert vindkraft rundt Storbritannia. Konkurransen står om arealer som britiske myndigheter håper skal gi hele 25 000 MW fornybar kraftproduksjon – nesten like mye som den samlede vannkraftkapasiteten i Norge. Konsortiet vil levere sin søknad til britiske myndigheter innen 3. mars.

Konsortiet som har fått navnet Forewind, består av fire partnere som eier 25 prosent hver: StatoilHydro, Statkraft, britiske Airtricity (eid av Scottish & Southern Energy) og britiske npower renewables (eid av RWE Innogy). Konsortiet skal konkurrere om rettigheter til å utvikle bunnfaste vindkraftanlegg i britiske farvann.

Tar posisjon

- Dette er i tråd med Statkrafts strategiske mål om å ta en sterk posisjon innen havbasert vindkraft. Storbritannia er et svært interessant marked grunnet gode vindressurser og støtteordninger for fornybar energi, sier Haakon Alfstad, direktør for vindkraft i Statkraft.

- Havbasert vind er et marked hvor vi kan utnytte vår omfattende erfaring fra olje- og gassvirksomheten, og derfor et av våre viktigste satsingsområder innen fornybar energi. Vi anser det britiske markedet som svært interessant, sier Anne Strømmen Lycke, leder for vindenheten i StatoilHydro.

Sterk gruppe

Bak konsortiet står fire ledende, internasjonale selskaper som samlet besitter en meget solid kombinasjon av organisatoriske ressurser, finansiell styrke, offshoreerfaring og teknisk kunnskap innen fornybar energi. Selskapene utfyller hverandre svært godt for å håndtere de utfordringer som utvikling, utbygging og drift av havbaserte vindkraftanlegg vil kreve.

Konsortiet vil levere en søknad om soner til britiske myndigheter ved The Crown Estate innen 3. mars 2009. Det er ventet at tildelingen av soner vil skje allerede på slutten av året. En eventuell utbygging kan starte tidligst i 2015.

Viktig marked

Storbritannia er et av de største markedene for havbasert vindkraft og har i dag ca 400 MW havbasert vindkraft i produksjon. Britiske myndigheter har tidligere i to runder utdelt soner for havbasert vindkraft, og vil nå gjennom Runde 3 legge til rette for utvikling av ytterligere 25 000 MW.

Både Statkraft og StatoilHydro har i flere år vært representert med egne kontorer i Storbritannia. Statkraft har flere landbaserte vindkraftanlegg under utvikling/bygging, mens StatoilHydro har havbaserte vindkraftanlegg under utvikling på øygruppen.

Fakta om partnerne:

StatoilHydro er et integrert teknologibasert internasjonalt energiselskap med hovedfokus på oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Selskapet har mer enn 30 års erfaring fra norsk sokkel som pioner for komplekse prosjekter i værharde omgivelser. Selskapets mål er å oppnå langsiktig vekst og fortsette å utvikle teknologier og håndtere prosjekter som kan møte verdens energi- og klimautfordringer på bærekraftig måte. StatoilHydro har en langsiktig strategi innen Ny Energi hvor målet er å posisjonere seg i markeder hvor selskapet har et naturlig konkurransefortrinn gjennom sin olje- og gasskompetanse. StatoilHydro er børsnotert i Oslo og New York.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25,1 milliarder kroner. Statkraft har nær 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.

RWE npower renewables er Storbritannias ledende vindkraftselskap med 423 MW installert effekt, inkludert øygruppens første store havbaserte vindpark, North Hoyle. Selskapet er datterselskap av RWE Innogy som igjen eies av RWE – et av Europas fem største kraftselskaper.
Airtricity utvikler og driver vindparker over hele Europa. Morselskapet Scottish and Southern Energy er et av de største energiselskapene i Storbritannia, involvert i kraftproduksjon, gassforsyning og telekommunikasjon. Selskapet har ni millioner energikunder på øygruppen.