Statkraft kjøper vannkraftprosjekter i Tyrkia

18.03.2009 08.00 | pressemelding

(Istanbul/Oslo, 18. mars 2009) Statkraft AS og tyrkiske Global Investment Holdings har signert en avtale om at Statkraft overtar vannkraftprosjekter i Tyrkia. Statkraft kjøper selskapet Yesil Enerji, som eier rettighetene til sju vannkraftprosjekter. Ferdig bygget vil anleggene få en samlet, gjennomsnittlig produksjonskapasitet på mer enn 2 TWh årlig. Avtalen er Statkrafts første i Tyrkia.

Statkraft kjøper 95 prosent av selskapet Yesil Enerji, som har en portefølje på til sammen sju vannkraftprosjekter. Hele prosjektporteføljen har en planlagt samlet installasjon på 633 MW og en gjennomsnittlig produksjonskapasitet på 2,1 TWh i året. Utbygging av alle prosjektene forventes å medføre et investeringsbehov på EUR 600-700 millioner.

Ett av vannkraftprosjektene i porteføljen er under bygging. Det vil ha en installert effekt på 20 MW og ferdigstilles rundt årsskiftet. Utbygging av de øvrige prosjektene kan tidligst begynne i 2010.

Fire av prosjektene har alle nødvendige tillatelser for å starte bygging, mens de to siste forventes å få endelige tillatelser av de tyrkiske reguleringsmyndighetene, EMRA, i løpet av kort tid.

- Vi er svært tilfreds med denne avtalen. Statkraft overtar en portefølje av lønnsomme vannkraftprosjekter som vil gi Tyrkia mer ren energi. Statkraft er i dag størst innen fornybar energi i Europa og ønsker å få et fotfeste i Tyrkia, som er i ferd med å integreres i det europeiske energimarkedet, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Overdragelsen av aksjene er planlagt gjennomført i juni i år. Avtalen forutsetter at relevante myndigheter godkjenner transaksjonen.

Global Investment Holdings er et børsnotert, tyrkisk holdingselskap med aktiviteter innen infrastruktur (inkl. cruise- og havnevirksomhet); energi (gassdistribusjon og kraftproduksjon); eiendom og finans i Tyrkia.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger.  Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.