Statkraft inn i SOLVit

30.03.2009 08.00 | pressemelding

De internasjonale energiselskapene Statkraft, E.ON og ScottishPower understreker viljen til å gjøre noe med miljøutfordringene ved å bli med i SOLVit – forskning og utviklingsprogrammet på karbonfangstteknologi som ledes av Aker Clean Carbon, sammen med de ledende forskningsmiljøene Sintef og NTNU i Trondheim.

-Vi er veldig glad for at noen av verdens største energiselskap blir med i SOLVit. Støtten fra disse selskapene gjør oss i stand til å utvikle enda bedre og billigere måter å fange CO2 på,” sier Jan Roger Bjerkestrand, administrerende direktør i Aker Clean Carbon.

SOLVit omhandler fangst av CO2 i røkgass fra kull og gasskraftverk, og prosessindustrien.

Programmet har som mål å utvikle bedre og mer kostnadseffektive prosesser og solventer for å behandle CO2-utslipp fra disse anleggene. Programmet har sterk fokus på miljøaspektene forbundet med karbonfangst. Energiselskapenes deltakelse vil gi veldig nyttig informasjon fra dem som driver anleggene og som skal bruke teknologien.

- Vi har et klart mål om å redusere kostnadene ved karbonfangst. SOLVit tar sikte på å halvere energibehovet i vår CO2-fangstteknologi, sier Bjerkestrand.

SOLVit ble lansert i 2008 av Aker Clean Carbon, Sintef og NTNU. Programmet går over 8 år og har en finansiell ramme på 317 millioner kroner.

De nye partnerne støtter SOLVit med inntil 15 millioner kroner hver. Aker Clean Carbon er den største finansielle bidragsyteren til SOLVit, som også har støtte fra Gassnova, regjeringens selskap for CO2-håndtering, og Norges Forskningsråd. Det er mulig for andre energiselskap å bli med i SOLVit på et senere tidspunkt.

I SOLVit-programmet inngår også byggingen av et nytt laboratorium i Trondheim, ved siden av Sintefs flerfaselaboratorium. Dette vil bli et nytt og unikt testanlegg for pilotprosjekter, som blant annet inneholder en 30 meter høyt prosesstårn, som er den samme høyden som det som kreves i fullskala fangstanlegg.

Aker Clean Carbons mobile testenhet, som har vært i drift siden 2008, er også en del av SOLVit. Dette anlegget kan kobles til utslipp fra kull- og gasskraftverk over hele verden, og gi verdifull data om fangstprosessen og teknologien.

(Pressemelding fra Aker Clean Carbon)

Mer om SOLVit-partnerne:

Om Statkraft:

Statkraft er Europas største selskap på fornybar energi. Selskapet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en stor aktør på de europeiske kraftbørsene. Statkraft utvikler også marin energi, tidevannkraft, solenergi og andre innovative energiløsninger. Statkraft hadde i 2008 en omsetning på EUR 3.1 milliarder. Selskapet har 3,000 ansatte i flere enn 20 land.

Om Aker Clean Carbon:

Aker Clean Carbon kan tilby kostnadseffektive CO2–fangstanlegg og teknologi. Selskapet satser på amin-basert etterrens av karbondioksid fra kull og gasskraftverk og andre industriutslipp. Aker Clean Carbon bygger European CO2 Technology Centre Mongstad og er involvert i flere store CCS prosjekt internasjonalt.

Om E.ON:

E.ON er et av verdens største privateide kraft og gasselskap, som investerer millioner av euro for å utvikle de beste energi løsningene med lavt karbonutslipp og høy effektivitet. E.ON Engineering er en ledende internasjonal leverandør av ingeniørtjenester og innovative løsninger for kraft, gass og industriprosjekt og et viktig satsingsområde innenfor energiteknologi i E.ON.

Om NTNU:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim samler den teknologiske kunnskapen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

Om ScottishPower:

ScottishPower er blant Storbritannias ledende integrerte energiselskap. Vi produserer, transporterer og distribuerer energi – fra kraftanlegg til kontakten i veggen. Som en ledende leverandør av grønn energi til privat og forretningskunder er vi i front i utviklingen av ren energi i Storbritannia. I tillegg til vårt mål om å øke vår fornybare energikapasitet til 1000 MW innen 2010, jobber ScottishPower også for å redusere klimagassutslipp fra fossile kraftanlegg ved å investere i ny renseteknologi.

Om Sintef:

Sintef er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. Flere enn 2000 ansatte genererer ny kunnskap og løsninger for våre kunder, basert på forskning og utvikling innen teknologi, naturfag, medisin og samfunnsfag.