Statkraft i tet innen tidevannskraft

30.03.2009 08.00 | pressemelding

Statkraft har gjennom en rettet emisjon investert cirka 45 millioner kroner i Atlantis Resources, en av verdens ledende utviklere av tidevannskraft. Investeringen gir Statkraft en minoritetsandel i Atlantis, og er ledd i Statkrafts satsing på tidevannskraft som en ny og lovende fornybar energikilde.

Avtalen med Atlantis sikrer Statkraft tilgang på ledende kompetanse, styreplass og eksklusiv forhandlingsrett vedrørende deltakelse i konkrete tidevannsprosjekter i Storbritannia og Canada initiert av Atlantis. Samtidig vil Statkraft og Atlantis samarbeide om å søke lisenser på Pentland Firth, et skotsk havområde der lisenser for utvikling av inntil 700 MW marin energi skal fordeles i løpet av 2009.

- Tidevannsektoren i Europa står foran en formidabel vekst det neste tiåret, og sammen med Atlantis er vi godt rustet til å sikre oss en lederposisjon i dette markedet, sier Nicolai Gedde, avdelingsleder for marin energi i Statkraft.

- Vi gleder oss over å kunne ønske en strategisk viktig aktør innen fornybar energi, som Statkraft velkommen som eier og prosjektpartner. Sammen deler vi visjonen om å utvikle Europas tidevannsressurser i kommersiell skala, sier Timothy Cornelius, administrerende direktør i Atlantis Resources.

- Atlantis-investeringen understøtter vår strategi for marin energi, som går ut på å investere i og utvikle teknologier og områder for utbygging av tidevannskraft. Relativt små installasjoner og nærhet til land gjør at tidevannskraft er på god vei til å konkurrere kostnadsmessig med andre nye, fornybare energikilder. Med et begrenset antall gode siter, er det avgjørende å komme i gang med satsingen nå, sier Bjørn Holsen, leder av nye vekstinitiativer i Statkraft.
  

Statkraft har i flere år satset på tidevannskraft gjennom eierandelen i teknologiselskapet Hydra Tidal Technology i Harstad. I desember 2008 etablerte Statkraft konsortiet Thetis Energy Ltd. sammen med de nordirske partnerne B9 Energy og Deepblue Renewables. Selskapet skal utvikle tidevannskraft utenfor kysten av Nord-Irland. Tidevann er også en betydelig del av Havenergiprogrammet, et langsiktig FoU-program initiert og delfinansiert av Statkraft i samarbeid med ledende nordiske universiteter.

-----------------------------------------------------------------------

Atlantis Resources Corporation er en internasjonal utvikler av tidevannsturbiner med kontorer i London, Singapore og Sydney. I 2008 avsluttet Atlantis en vellykket testing av dypvannsturbinen Solon, som av uavhengige eksperter karakteriseres som verdens mest effektive full-skala tidevannsturbin. Siste versjon av gruntvannsturbinen Nereus har vært i drift og levert strøm til nettet i mer enn ni måneder utenfor Melbourne i Australia. Begge turbintypene er i ferd med å bli satt i kommersiell drift.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.