Statkraft bygger solpark i Italia

18.06.2009 08.00 | pressemelding

Statkraft bygger sin første solpark. Kraftverket bygges i Latina-regionen, 60 kilometer syd for Roma, og vil stå ferdig i løpet av 2009.

Solkraftverket får en installert kapasitet på 3,3 MW, og vil produsere 4,5 millioner kilowattimer per år. De cirka 15 700 solcellepanelene vil dekke et areal på i underkant av 100 mål. Investeringskostnaden på anlegget er cirka EUR 13 millioner, tilsvarende NOK 120 millioner.

- Byggingen av vår første solpark er en viktig milepæl i vårt arbeid for å møte verdens behov for renere energi. Solkraft er en ny energikilde for oss, som er ventet å vokse kraftig i årene fremover basert på teknologiske fremskritt, kostnadsreduksjoner og gode rammebetingelser, sier konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft.

Byggingen vil starte før sommeren, og når anlegget står ferdig mot slutten av året, vil det levere nok strøm til å forsyne rundt 1200 italienske husholdninger.

Statkraft har siden 2007 samarbeidet med Norsk Solkraft om å utvikle de italienske prosjektene Casale og Borgo gjennom felleseide prosjektselskap. I mai valgte Norsk Solkraft å selge seg ut av de to prosjektene, som nå eies 100 prosent av Statkraft.

- Italia er i dag et av de mest attraktive markedene for solkraft i Europa. Samtidig ser vi på muligheter i Spania og Sørøst-Europa som kan bidra til vårt mål om 75 MW solkraft innen 2012, sier Olav Hetland, leder av forretningsområdet Sol i Statkraft.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene.Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.