Statkraft bidrar til Grønn Boks tenketank

27.01.2009 08.00 | pressemelding

27.-29. januar isoleres 48 av landets fremste eksperter på klimavennlige energiløsninger i Grønn Boks Energy Camp. Deltagerne får to døgn til å utvikle åtte prosjekter som kan gi størst og raskest klimaeffekt innen 2020. Produksjonssjef Tron Engebrethsen representerer Statkraft i idé-dugnaden og deler tenketank med representanter fra en rekke energiprodusenter og miljøvernorganisasjoner.

Tirsdag 27. januar går startskuddet for Green Box Energy camp, årets store idé-dugnad iverkssatt av EBL, Enova, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund og Bellona. De har gått sammen for å utvikle konkrete måter å redusere fossil energibruk, øke andelen fornybar energi og redusere den totale energibruken i Norge. I tillegg deltar NVE i planleggingen av arrangementet.

I to døgn skal de 48 deltagerne isoleres i en hall på Gardermoen. Deltagerne deles inn i åtte grupper: vindkraft, vannkraft, energieffektivisering i norsk industri, varmeproduksjon, veitransport, olje/gass og strømnettet. Hver gruppe skal utvikle åtte prosjekter som de mener kan gi størst klimaeffekt innen 2020.

Statkraft er representert i vannkraftgruppen ved produksjonssjef Tron Engebrethsen. I samme gruppe sitter representanter fra Lyse, BKK, Direktoratet for Naturforvaltning, Naturvernforbundet, Bellona, NIVA og LVK. Han ser frem til å delta på Energy Camp og tror samtalene mellom kraftprodusenter og naturvernorganisasjonene kan bli stimulerende og vil skape gode resultater i form av kreative ideer.

På Grønn Boks Energy Camp kan du blant annet lese mer om Grønn Boks Energy Camp, ta en titt på oppgavene på campen, og følge campen live på websending.