Statkraft åpner Rødberg kraftverk

20.01.2009 08.00 | pressemelding

(Rødberg 20. januar 2009) Statkraft åpner i dag Rødberg kraftverk i Buskerud. Kraftverket utnytter fallet mellom to eksisterende anlegg og vil produsere nok til å dekke strømforbruket til 800 husstander.

- Rødberg kraftverk er et fremtidsrettet prosjekt som viser den nye og miljøvennlige måten å utnytte vannkraften på - skånsom mot naturen og mer effektiv enn før. Dette kraftverket illustrerer på en god måte at det fortsatt er mye å hente fra våre rene og fornybare vannkraftkilder, sier konserndirektør i Statkraft, Siri Hatlen.

Kraftverket utnytter 60 prosent av fallet mellom de to kraftstasjonene Nore 1 og Nore 2 ved å benytte minstevannføringen fra Rødbergdammen. Kraftverket har en installert effekt på 2,9 MW og en gjennomsnittlig årlig produksjon på 15,5 GWh.

Statkraft er i dag den største aktøren på fornybar energi i Europa og driver til sammen 213 vannkraftanlegg, hvorav 143 ligger i Norge. Utbyggingen av Rødberg kraftverk er i tråd med myndighetenes og Statkrafts ønske om å oppruste og utvide eksisterende vannkraftanlegg. I Norge jobber selskapet med en rekke prosjekter innen vannkraft som totalt vil kunne øke landets kraftproduksjon med rundt 2 TWh – nok til å dekke strømforbruket til 100 000 husstander.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2007 en omsetning på 17,6 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner. Statkraft har nær 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Faktaark om kraftverket 1,9MB .PDF