Statkraft og Elkem samarbeider om energigjenvinning

25.08.2009 08.00 | pressemelding

Statkraft og Elkem har inngått en samarbeidsavtale om bygging av et nytt energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Thamshavn i Orkanger i Sør-Trøndelag.

Anlegget vil gjenvinne varmen i prosessdampen fra smelteverket og produsere 180 GWh elektrisk kraft per år. Prislappen for anlegget er beregnet til mer enn en halv milliard kroner.

- Energigjenvinningsanlegget vil gjøre Elkem Thamshavn til et av verdens mest energieffektive silisiumverk, med en gjenvinningsgrad på ca 25 prosent, sier verksdirektør på Thamshavn, Alf Tore Haug.

- For Statkraft er det viktig å bidra til at gode prosjekter for energieffektivisering i industrien realiseres. I tillegg til å øke energieffektiviteten ved Elkem Thamshavn bidrar anlegget også til ny kraftproduksjon og dermed bedre kraftbalanse i Midt-Norge, understreker innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Statkraft.

Partene gjennomfører i høst en hovedundersøkelse med sikte på endelig investeringsbeslutning. Anlegget planlegges ferdig høsten 2011.

Enova besluttet fredag å støtte prosjektet med 90 millioner kroner.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Elkem er blant verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. Hovedprodukter er silisium, solcellesilisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon, og microsilica. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 9 milliarder kroner. Elkem har 2900 ansatte.