Nær norsk produksjonsrekord

03.03.2009 08.00 | pressemelding

Norge produserte 142,7 TWh elektrisk kraft i 2008 – bare 0,1 TWh lavere enn produksjonsrekorden fra 2000. Statkraft sto for 46 TWh av totalproduksjonen.

Produksjonen i Statkraft, inkludert datterselskapene Trondheim Energi og Skagerak Energi, utgjorde 31 prosent av den totale norske strømproduksjonen. Statkraft produserte 37 TWh, Trondheim 3 TWh mens Skagerak sto for 6TWh av produksjonen.

Fjorårets høye produksjon må sees i lys av store tilsig og magasinfylling over medianverdien fram til september, samt høye elektrisitetspriser. Ifølge NVE var tilsiget 131 TWh i 2008, noe som er 11 TWh mer enn normalt ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Strømforbruket øker

Strømforbruket i Norge fortsetter å øke, til tross for høyere strømpriser og omtrent uendret middeltemperatur i fjor. Forbruket økte med 0,8 prosent i 2008 i forhold til 2007, og endte på 128,6 TWh. Det var blant annet økt produksjon av varer og tjenester i de tre første kvartalene av 2008 som bidro til det økte forbruket.

Kraftintensiv industri økte forbruket med 1,5 prosent i 2008 i forhold til 2007, men forbruket falt i desember med 4,9 prosent i forhold til samme periode i fjor.