Friskmeldt etter fiskeforskning

18.05.2009 08.00 | pressemelding

(Rødberg 18. mai 2009) Fylkesmannen i Buskerud har nå vedtatt at pålegget om utsetting av fisk i Bjornesfjorden stoppes. Etter omfattende forbedringer og forskningsinnsats, har Statkraft lyktes med å rette opp 40-år gamle ødeleggelser innerst på Hardangervidda. Et mangeårig forskningsprosjekt i Bjornesfjorden har nå resultert i bærekraftige forhold for ørreten i området.

- Vi er svært fornøyde med å ha funnet fram til bærekraftige løsninger for ørreten i Bjornesfjorden. Dette er et svært godt eksempel på hvordan vi kan finne løsninger som gjør at fisken klarer seg selv i et område som er berørt av kraftutbygging, sier produksjonsdirektør i Statkraft, Tron Engebrethsen.

Bjornesfjorden ligger i Hardangervidda nasjonalpark og har lenge vært et rikt og kjent fiskevann. I 1959 var det lite nedbør på Hardangervidda, og daværende Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) fikk tillatelse til en midlertidig senking av vannivået i Bjornesfjorden for å skaffe vann til Nore-kraftverkene. I forbindelse med dette arbeidet ble viktige gyteområder for fisken ødelagt.

I etterkant av dette ble Direktoratet for Statskraftverkene, senere Statkraft, pålagt årlig utsetting av ørret for å kompensere for inngrepene. Parallelt med utsettingene, har man i perioden 1999-2007 lagt inn betydelig forskningsinnsats og gjennomført tiltak for å gi ørreten i vannet gode nok forhold til å kunne overleve på egenhånd. Gjennom samarbeid med forskere fra Universitetet i Bergen har man nå funnet fram til tiltak som i stor grad gjenoppretter gyteforholdene som fisken hadde før inngrepene i 1959.

Som følge av gode resultater fra fiskeundersøkelsene, vedtok Direktoratet for Naturforvaltning i 2006 en midlertidig stopp i utsettingen av fisk. Senere studier har vist at fisken i Bjornesfjorden klarer seg selv. Dermed har nå Fylkesmannen i Buskerud foreslått at de gamle pålegget om utsetting av fisk stoppes.