Etterlyser vilje til klimaløsninger

15.06.2009 08.00 | pressemelding

For å unngå flere alvorlige klimaendringer trenger vi en ambisiøs klimaavtale. Det var hovedbudskapet fra Ny-Ålesund-symposiet, som ble avholdt 8.-10. Juni. Statkraft er sponsor for symposiet.

(Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet:) Verden trenger enighet om en ambisiøs klimavtale for at vi skal kunne unngå ytterligere alvorlige klimaendringer. En slik enighet må baseres på hva vitenskapen forteller oss at er nødvendig for å stabilisere det globale klima, ikke bare hva man tror er politisk mulig.

Dette er budskapet i en uttalelse til FNs klimakonferanse i København senere i år ra norske og internasjonale forskere, politikere og bedriftsledere som denne uken har vært samlet i Ny-Ålesund for å diskutere klimaendringer og klimapolitikk.

- Vi forventer at regjeringer setter seg grundig inn i vitenskaplige undersøkelser og baserer sine beslutninger på disse fakta. Vi er spesielt bekymret for den økte risiko for en oppvarming av kloden utover 2 grader. Alle tiltak må settes inn for å redusere utslipp av CO2, uttalte deltagerne på Ny-Ålesund Symposiet.
- Vi ser at finanskrisen er en mulighet for å investere i effektivisering og lav-karbonteknologi. Regjeringer oppfordres til å bruke minst 1/3 av sine tiltakspakker til å støtte ”grønn teknologi” og ”grønne jobber”.

- Klimaendringer krever internasjonal debatt og samarbeid. Den norske regjering har forpliktet seg til å bidra til løsninger på verdens klimautfordringer. Skal vi oppnå resultater er det viktig at både forskere og politikere tar ansvar for å drive prosessen videre. Likeledes bør vi i sterkere grad trekke inn forskere fra ulike fagfelt, slik som de humanistiske og samfunnsfagene. Å finne løsninger på klimakrisen må bli en tverrfaglig dugnad, sier statsråd Tora Aasland.

I uttalelsen fra Ny-Ålesund Symposiet heter det også: - Vi er dypt bekymret over den sakte fremdriften i de internasjonale klimaforhandlingene.. Vi ber derfor ledere i landene som i dag har de største utslippene om snarest å komme sammen og gi klare føringer for avtalen som må komme på konferansen i København i desember i år.

Uttalelsen blir sendt til den norske regjeringen med forventning om at denne tar oppfordringene med videre opp mot klimakonferansen i København.

Det er fjerde gang et slikt møte arrangeres på Svalbard. Formålet med Ny-Ålesundsymposiet er å diskutere problemstillinger av betydning for Arktis og nordområdene og som har globale konsekvenser, eksempelvis klimaendringer. Symposiet arrangeres av Kings Bay AS i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Justisdepartementet og Norges forskningsråd. Sponsor for arrangementet er Statkraft.