Driftsstans i Trollheim kraftverk

09.03.2009 08.00 | pressemelding

Mandag 10. mars klokken 07.01 stoppet Trollheim kraftverk i Surnadal, Møre og Romsdal. Kraftverket var i drift igjen klokken 07.45. Vannføringen i Surna elv sank betydelig, men var over minstevannkravet i hele perioden.

- Konsekvensene av denne driftsstansen vil være begrensede, men det er naturligvis svært beklagelig at dette skjer, sier regiondirektør i Statkraft, Svein Ove Slinde.

På det laveste ble vannføringen 5,6 m3, mens kravet til vannføring i elva er på 5 m3 ved driftsfeil på denne tiden av året.

Driftsstansen skyldes menneskelig svikt. Vi kommer nå til å sette i gang en intern granskning og en kartlegging som grunnlag for å forhindre at denne type hendelse skjer igjen.

Omløpsventil i arbeid

For å forhindre at liknende situasjoner i framtiden, har Statkraft besluttet å installere omløpsventil i Trollheim kraftverk. Omløpsventilen er i produksjon og installasjonen i anlegget vil begynne i oktober 2009. Etter planen vil ventilen være ferdig montert og settes i drift våren 2010. Når denne omløpsventilen er på plass, vil sjansen for uønskede utfall og reduksjon i vannføringen i Surna elv bli betydelig redusert.