Trondheim Energi åpner Leirfossene kraftverk

02.10.2008 08.00 | pressemelding

(Trondheim, 2. oktober 2008) Ordfører Rita Ottervik åpner i dag offisielt Leirfossene kraftverk i Sjetnemarka i Trondheim. Det nye kraftverket vil årlig produsere 193 GWh, som dekker strømforbruket til ca 10 000 husstander.

- I en situasjon hvor Midt-Norge har et stort underskudd på kraft og begrenset overføringskapasitet, bidrar dette til å øke energiproduksjonen i Midt-Norge, sier administrerende direktør Bjørn Hølaas i Trondheim Energi.

Leirfossene kraftverk erstatter de to gamle kraftverkene Øvre og Nedre Leirfoss. Årlig produksjon øker med 30 % fra 150 GWh til 193 GWh – med samme mengde vann.

- Dette er et godt eksempel på at bruk av moderne teknologi og løsninger gir mer fornybar energi ut av eksisterende kraftverk og vassdrag, sier administrerende direktør Leif Nordseth i Trondheim Energi Kraft. Trondheim Energi arbeider nå med flere slike planer i sine vassdrag.

Kraftverket ligger i fjell vest for Nidelva med inntak i det eksisterende bassenget ved Øvre Leirfoss. Vannet ledes i sjakt og tunnel ned til kraftstasjonen og videre gjennom en 1,5 km lang avløpstunnel. Det vil bli installert to mindre aggregater i de gamle kraftverkene for å utnytte den pålagte minstevannsføringen på 10 m3/s i elvestrekningen mellom disse.

Byggingen av kraftverket ble påbegynt sommeren 2006, og har kostet i underkant av 400 millioner kroner.

Trondheim Energi inngår i Statkraftkonsernet, omsetter for ca 2,4 milliarder kroner og har ca 350 ansatte. Trondheim Energi produserer, distribuerer og selger elektrisk kraft og fjernvarme og har store ambisjoner om fremtidig utvikling og vekst.