Statkraft overtar prosjektet Moi-/Laksesvelafjellet vindpark

24.01.2008 08.00 | pressemelding

Statkraft overtar prosjektet Moi-/Laksesvelafjellet vindpark fra Shell Wind Energy og vil videreføre arbeidet for å realisere en utbygging. Vindparkplanene i Bjerkreim kommune i Rogaland ble konsesjonssøkt i 2007.

Statkraft overtar prosjektet Moi-/Laksesvelafjellet vindpark i Bjerkreim kommune fra Shell Wind Energy. Det ble søkt konsesjon for bygging og drift av vindkraftverket i 2007. Statkraft vil videreføre arbeidet med mål om å få konsesjon, slik at planene kan realiseres.

Moi-/Laksesvelafjellet vindpark er planlagt i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindkraftverket vil ha en installert effekt på ca 170 MW og en årlig gjennomsnittsproduksjon på 540 GWh.

Statkraft er Norges ledende vindkraftprodusent og har bygget ut tre vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord i Lebesby kommune. Den planlagte vindparken er det første konsesjonssøkte vindkraftprosjektet Statkraft har i Rogaland.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, fjernvarme og gasskraft og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner (7,6 milliarder kroner omregnet etter IFRS) og vel 2250 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.

Konsesjonssøknaden og tilhørende dokumenter ligger på NVEs nettsider: NVEs sider for Moi-/Laksesvelafjellet vindpark.