Statkraft og Eramet sammen om energigjenvinning

25.09.2008 08.00 | pressemelding

(Sauda/Lilleaker, 25. september 2008) Statkraft AS og Eramet Norway AS har inngått en intensjonsavtale om å gjenvinne energien fra overskuddsgassen ved smelteverket i Sauda. Prosjektet vil ta vare på energi som i dag går rett til værs, og vil gi mer enn 100 GWh ny elektrisitet per år.

-Sammen med Eramet ønsker vi å gjennomføre et miljøvennlig og energibesparende tiltak som gir en mer effektiv energibruk. Energieffektivisering i samarbeid med industrien er et nytt og prioritert satsingsområde som Statkraft har store forventninger til. Denne typen samarbeid er viktig og helt i tråd med vår strategi som produsent av miljøvennlig energi, sier konserndirektør Siri Hatlen i Statkraft.

Prosjektet skal bidra til å ta vare på energien fra smelteverket i Sauda ved at CO-gassen, som i dag fakles, brennes i en kjel som produserer damp. Dampen vil igjen drive en turbin som produserer mer enn 100 GWh elektrisitet per år, tilsvarende årsforbruket i 5000 husholdninger. Tiltaket har også en god miljøeffekt, ved at blant annet utslippet av NOx blir redusert.

- I forlengelsen av samarbeidet om langsiktige kraftleveranser til våre smelteverk, starter vi nå et industrielt samarbeid med Statkraft som skal sikre oss miljøriktige og energieffektive løsninger. Med Statkrafts kompetanse på energiproduksjon vil vi sammen finne gode svar på fremtidige energiutfordringer, sier Odd Husmo, administrerende direktør i Eramet Norway.

Prosjektet har en investeringsramme på NOK 250 millioner kroner, og støttes av Enova med cirka NOK 35 millioner kroner. Anlegget skal etter planen stå klart til bruk i slutten av 2010.

Statkraft og Eramet inngikk i 2006 en langsiktig, kommersiell kraftleveringskontrakt for perioden 2011 til 2020 for selskapets smelteverk i Sauda og Porsgrunn.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solenergi og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på NOK 6,6 milliarder kroner og vel 2300 ansatte i 10 land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.

Eramet er et fransk industrikonsern. Virksomheten er konsentrert om gruvedrift og metallurgisk industri. Konsernet er en stor internasjonal aktør innenfor tre forretningsområder; spesialstål, mangan og nikkel. Eramet er verdens største produsent av manganlegeringer og verdens nest største leverandør av høyverdig manganmalm. Eramet Norway AS er en del av Eramets manganvirksomhet, med smelteverk i Sauda og Porsgrunn samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Vi er verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer og representerer ca 1/3 av mangandivisjonens samlede produksjon. Bedriftens cirka 400 ansatte omsatte i 2007 for rundt NOK 3 milliarder. Eramet har nylig overtatt Tinfos-konsernets industri- og tradingvirksomhet og med dette forsterket sin posisjon i verdensmarkedet.