Statkraft og E.ON har undertegnet en bytteavtale på 4,5 milliarder euro

24.07.2008 08.00 | pressemelding

Statkraft AS og E.ON AG har signert en endelig avtale som vil posisjonere Statkraft som en ledende aktør innen fornybar energi i Europa. Statkraft overtar fornybar og fleksibel kraftproduksjon samt aksjer i E.ON AG i bytte for aksjer i E.ON Sverige AB. Bytteavtalen har en total verdi på 4,5 milliarder euro.

PRESSEMELDING Stockholm, 24. juli

Statkraft AS og E.ON AG har signert den endelige avtalen om å bytte Statkrafts eierandel på 44,6 prosent i E.ON Sverige AB samt et svensk vannkraftverk mot en tredel av E.ON Sveriges vannkraftproduksjon (39 vannkraftverk (1)), 5 svenske fjernvarmeanlegg, 2 gasskraftverk og 11 vannkraftverk i Tyskland, 1 vannkraftverk i Storbritannia og aksjer i E.ON AG. I tillegg får Statkraft en strukturert gasslagerkontrakt og en kraftleveringsavtale.

Den totale verdien av byttehandelen er 4495 millioner euro. Statkraft øker sin totale produksjonskapasitet med om lag 2500 MW, og ca. 220 ansatte bytter arbeidsgiver til Statkraft. Overdragelsen av verdiene vil finne sted ved utgangen av året, forutsatt konkurransemyndighetenes godkjennelse.

- Gjennom denne avtalen vil Statkraft styrke sin posisjon som en fleksibel og miljøvennlig kraftleverandør i de nordiske og kontinentale europeiske markedene. Vannkraftverket i Wales representerer et nytt fotfeste for Statkraft i det britiske markedet, sier Bård Mikkelsen, konsernsjef i Statkraft.

Statkraft blir en av de fire største kraftprodusentene i Sverige. Økt fleksibel kraftproduksjon i Tyskland og Storbritannia styrker Statkrafts stilling som en betydelig aktør i Nord-Europa og gir Statkraft en solid plattform for fremtidig vekst i disse kjernemarkedene.

Avtalen innebærer framgang for to erfarne europeiske konkurrenter i det nordiske markedet. Dette understøtter EUs markedsliberalisering og skaper mer konkurranse, til fordel for kundene og energiforsyningssikkerheten.

E.ON Sverige AB eies i dag med 55,4 prosent(2) av E.ON AG og 44,6 prosent av Statkraft AS. Transaksjonen vil frigjøre en stor verdistigning på Statkrafts investering i E.ON Sverige AB, og samtidig omgjøre disse verdiene til 100 prosent eierskap i strategiske aktiva i kjernemarkeder. Dessuten vil deler av verdien overføres til aksjer i E.ON AG, tilsvarende om lag 2,18 milliarder euro.

_____________________________

1. Statkraft overtar 40 svenske vannkraftverk fra E.ON. E.ON overtar ett svensk vannkraftverk fra Statkraft. Statkraft øker netto antall vannkraftverk med 39.
2. Minoritetseiere utgjør ca. 0.05 prosent.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solenergi og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme  til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2300 ansatte i 10 land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.