Statkraft og Agder Energi sammen om vindkraft

15.08.2008 08.00 | pressemelding

(Oslo, 15. august 2008): Statkraft og Agder Energi signerer i dag en avtale som etablerer selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA. Det nye selskapet skal omfatte alle nye prosjekter innenfor utvikling, utbygging, drift og vedlikehold av vindparker i Norge. Selskapet, som får hovedkontor i Kristiansand, blir den ledende norske aktøren innenfor landbasert vindkraft, med mål om en kapasitet på minst 1500 MW innen 2015.

– Vindforholdene i Norge gir enestående muligheter for kraftproduksjon, samtidig krever klimautfordringene en kraftfull satsing på fornybar energi. Etableringen av Statkraft Agder Energi Vind DA er derfor et viktig skritt i å realisere det norske vindkraftpotensialet. Med dette blir Kristiansand og Sørlandet Norges viktigste vindkraftsenter, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Større muskler

Statkraft vil være majoritetseier i Statkraft Agder Energi Vind DA. Styreleder i det nye selskapet blir Haakon Alfstad, direktør for vindkraft i Statkraft.

– Samarbeidet med Agder Energi vil gi oss større muskler og gjøre oss bedre rustet til å nå våre mål innen vindkraftområdet. Vindkraft er en kapitalintensiv industri med store skalafordeler. Samarbeidet betyr at Statkraft og Agder Energi får en større og mer fleksibel prosjektportefølje, samt muligheter til å utvikle både større fagmiljøer og sterkere spesialisering innen fagområdene, sier konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft.

Det nye selskapet blir størst i Norge på vindkraft, og vil være en pådriver for at utbygging av vindkraft er nødvendig for å oppnå klimaforbedring, økt forsyningssikkerhet og vekst.

– Klimautfordringene krever en større satsing på fornybar energi, og det er derfor en forutsetning at rammebetingelsene for vindkraftutvikling legges bedre til rette, sier Tom Nysted og Jon Brandsar.

Regional vekst

Statkraft og Agder Energi skal sammen bygge opp kompetansesentre som skal representere spisskompetanse innenfor vindkraftutvikling. Et senter for innkjøp og anskaffelser av avansert vindkraftutstyr vil bli lagt til Oslo, mens kompetansen innen vindanalyse, drift og vedlikehold vil bli lokalisert til Kristiansand.

– Det er et aktivt industri- og forskningsmiljø i regionen, inkludert Universitetet i Agder som nylig har etablert eget studium innen fornybar energi. Lokaliseringen av hovedkontoret vil bidra til kompetansemessig, finansiell og industriell vekst på Sørlandet og gjøre Kristiansand til Norges vindkrafthovedstad, sier Tom Nysted.