Statkraft i klimapartnerskap

03.01.2008 08.00 | pressemelding

Statkraft inngår samarbeid med 13 norske selskaper for å bidra til å redusere klimautslippene. Partnerskapet har fått navnet KlimaGevinst, og skal arbeide for at norsk næringsliv kan spille en større rolle nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å utvikle lavutslippssamfunnet.

Initiativtaker og prosjektansvarlig for samarbeidet er Mandag Morgen ved daglig leder Terje Osmundsen. Professor på Handelshøgskolen BI og tidligere leder av Lavutslippsutvalget Jørgen Randers, deltar også i samarbeidet. Konserndirektør Siri Hatlen, sier Statkraft tror KlimaGevinst kan spille en viktig rolle for å få til nytenking og samarbeid på tvers av bransjer.