Statkraft har valgt NorWind for konseptstudie av vindkraft til havs

07.03.2008 08.00 | pressemelding

(Oslo, 7. mars 2008) Statkraft har valgt NorWind til å gjennomføre en konseptstudie for et stort, bunnfast vindkraftanlegg langt til havs. Studien skal bidra til å lukke gapet mellom dagens vindkraftteknologi for grunt vann og fremtidens teknologi for store havdyp.

Statkraft utfordret i fjor en rekke nordiske teknologi- og kunnskapsbedrifter på hvordan man skal klare å bygge en offshore vindpark på inntil 1000 MW allerede i 2012. Forutsetningene var blant annet at den skal være ute av syne fra land og plassert på ca 60 meters havdyp.

Seks grupperinger leverte inn forslag til løsninger. Konkurransen ble vunnet av NorWind, et datterselskap av Scatec, i samarbeid med OWEC Tower, Troll Power og Grieg Logistics.

Mulighetsstudien, som vil gjennomføres som en åpen innovasjonsprosess i løpet av 2008, skal gi en mest mulig komplett beskrivelse av et utbyggingskonsept for et felt med inntil 1000 MW installert effekt. Studien skal bidra til å lukke gapet mellom dagens vindkraftteknologi for grunt vann og fremtidens vindkraftteknologi for store havdyp. Det ligger ingen forpliktelser om leveranser eller kjøp av teknologi i avtalen mellom Statkraft og NorWind.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2250 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.

NorWind ble etablert i 2007 for å være Scatecs enhet for satsinger innen forretningsområdet offshore vind. Selskapet eies i dag av Scatec og Grieg Gruppen. NorWinds strategi er å kombinere en portefølje av eierandeler og tilgang til ulike fundamentteknologier med kapasitet innen Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI).