Statkraft får bygge vindpark i Skottland

19.06.2008 08.00 | pressemelding

(Oslo, 19. juni 2008) Statkraft og den skotske prosjektutvikleren GreenPower har fått konsesjon for å bygge Carraig Gheal wind farm i Skottland. Parken vil bestå av 20 vindmøller med en samlet installert effekt på 60 MW – nok til å forsyne 32 000 skotske husstander med ren, fornybar energi.

Vindparken skal bygges på et høydedrag øst for byen Oban i Argyll-Bute kommune, noen kilometer fra den skotske vestkysten. Konsesjonen ble søkt allerede i 2004 av selskapet GreenPower (Carraig Gheal) Ltd, hvor Statkraft og GreenPower eier halvparten hver. Kommunen ga sin støtte til prosjektet i 2006. Etter noen justeringer av planene, har den skotske regjeringen nå gitt tillatelse til bygging av 20 vindmøller med en samlet installert effekt på 60 MW. Vindparken blir nær tre ganger så stor som Blaengwen Wind Farm i Wales, som Statkraft og samarbeidspartner Catamount fikk konsesjon for tidligere i år.

– De to konsesjonene er synlige bevis på at satsingen vår i Storbritannia har vært riktig. Statkraft har ambisiøse mål innen vindkraftområdet, og Europa trenger mer fornybar energi. Storbritannia er interessant som marked særlig på grunn av gode vindforhold og gode rammebetingelser, sier direktør Haakon Alfstad i Statkraft.

Også skotske myndigheter uttrykker stor tilfredshet med konsesjonen som er tildelt:
– Carraig Gheal wind farm vil forsyne et betydelig antall husstander i regionen med fornybar strøm. Dette er et nytt skritt i retning av å gjøre Skottland til en grønn kraftnasjon i Europa, uttaler John Swinny, minister for finans og bærekraft i den skotske regjeringen.

Skottland har satt som mål at 31 prosent av strømforbruket skal komme fra fornybare kilder innen 2011, økende til 50 prosent innen 2020. Konsesjonsmyndighetene i Skottland behandler for tiden 28 vindkraftsøknader, åtte vannkraftsøknader og én bølgekraftsøknad. 1000 MW fornybar energi er for tiden under bygging.

I Norge eier og driver Statkraft vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord. Selskapet har en betydelig prosjektportefølje under utvikling i Norge, Sverige og Storbritannia – med et samlet potensial på over 3000 MW installert effekt.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2300 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.