Republika Srpska og Statkraft skal samarbeide om vannkraftutvikling

30.01.2008 08.00 | pressemelding

(Banja Luka/Oslo, 30. januar 2008) Statkraft og regjeringen i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina har undertegnet en avtale om et omfattende samarbeid i energisektoren. Det første fellesprosjektet er utvikling og utbygging av fire vannkraftverk i nedre del av elven Vrbas, med en forventet årlig produksjon på 450 GWh.

Statsminister Milorad Dodik i Republika Srpska og konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft undertegnet i går en avtale om samarbeid innen energisektoren i Republika Srpska i Bosnia-Herzegovina. Avtalen omfatter planlegging og utbygging av nye, miljøvennlige vannkraftverk, og åpner for videre samarbeid på andre kraftrelaterte områder.

Samarbeidsavtalen som ble undertegnet i Banja Luka, dreier seg konkret om utbyggingen av fire vannkraftverk i nedre del av elven Vrbas. Prosjektene har en forventet installert effekt på rundt 75 MW og en årlig produksjonskapasitet på 450 GWh. Det er antatt at en utbygging vil kreve en investering i overkant av 100 millioner euro. Det første fellesprosjektet vil bestå av forstudier som skal kartlegge utbyggingen av disse vannkraftverkene.

– Denne avtalen er et stort skritt fremover for Statkrafts virksomhet i regionen. Samarbeidet er helt i tråd med Statkrafts strategi for utvikling av vannkraft i Sørøst-Europa, som bygger på selskapets kjernekompetanse og fokus på miljøvennlig energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.