Realfagsamarbeid får støtte fra Statkraftfondet

09.05.2008 08.00 | pressemelding

(Trondheim/Uppsala, 9. mai 2008) Statkraftfondet tildeler Vitensenteret i Trondheim og Technichus i Härnösand i Sverige 1,5 millioner kroner hver for å inspirere barn og ungdom til å interessere seg for energi og realfag. De to vitenskapsinstitusjonene skal samarbeide om et pedagogisk program som på en ny og opplevelsesrik måte kombinerer teori med praktiske øvelser.

- Mottakerne av årets fondsmidler bidrar til å øke den kommende generasjonens interesse for fremtidens energiløsninger. Når barn og unge opplever fysikk med humor, teknikk med design og energi med modellbyggesett, vekkes forhåpentlig nysgjerrigheten på hvor langt du kan komme med realfag, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Technichus og Vitensenteret samarbeider om å koble bærekraftig utvikling med ungt entreprenørskap i Midt-Sverige og Midt-Norge. De to ønsker å utvikle installasjoner og pedagogiske programmer som inspirerer barn og unge til å lære mer om biologi, fysikk, kjemi, geologi og matematikk. Oppfinnerklubb, kjøkkenkjemi og elektrorom er eksempler på nyskapende vinklinger på evige utfordringer.

Statkraftfondet deles i år ut for fjerde gang og går til organisasjoner og prosjekter som har vist evner til å tenke nytt, utvikle muligheter og skape løsninger.

- I Statkraft pågår det en kontinuerlig utvikling av fornybar energi som vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, vannkraft og solenergi, og vi trenger stadig tilførsel av ny kompetanse. Alle som får barn og unge til å interessere seg for realfag og energispørsmål har en viktig rolle, sier Bård Mikkelsen.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2300 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.