Unge fiskere og fjellsprengningsmuseum får midler fra Statkraftfondet

11.05.2007 08.00 | pressemelding

Statkraftfondet tildeler Norsk Fjellsprengningsmuseum i Lillehammer og Norges Jeger- og Fiskerforbunds fiskeklubb for barn og unge til sammen to millioner kroner. Det er tredje år på rad Statkraft støtter samfunns-nyttige formål gjennom Statkraftfondet.

– Mottakerne av årets fondsmidler representerer helt ulike aktiviteter, men begge er knyttet til vår virksomhet på hver sin spesielle måte, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Sprengning i fjell har vært en forutsetning for Statkrafts vannkraftutbygginger. Kraftanlegg bygget de siste 50 årene ligger i hovedsak inne i fjell takket være en unik norsk kompetanse innen fjellsprengningsteknikk. Dette har bidratt til langt mer skånsomme utbygginger med færre inngrep i naturen. I dag kan produksjonen av ren energi fra vannkraft økes i mange anlegg blant annet ved å sprenge tunnelene større.

Norsk Fjellsprengningsmuseum viser hvordan vannkraftutbyggingen i Norge var fremtidsrettet pionerarbeid. Fjellsprengningshistorien fortelles gjennom en autentisk og dramatisk tur gjennom en 240 meter lang tunnel i tilknyting til Norsk vegmuseum i Lillehammer. Museet åpnet i 2004 og har behov for å fullføre utstillingen både med maskiner og lys, lyd og bilde til å formidle denne siden av norsk velferdsutvikling.

Fiske er en friluftsaktivitet som engasjerer svært mange. Som Norges største kraftprodusent er det et mål for Statkraft å ivareta et godt fiske i de vassdragene der selskapet har aktivitet. Statistikk viser at Statkraft er regulant i noen av Norges beste lakseelver. Det er derfor spesielt hyggelig å støtte Norges Jeger- og Fiskerforbunds arbeid med å skape interesse for fiske og friluftsliv. Fiskeklubben engasjerer mange barn og unge til bærekraftig bruk av naturen. Gjennom aktiviteter som fiskekonkurranser, friluftsleire og fiskeskoler opplever de yngste gleden ved friluftsliv. Fiskeklubben sprer kunnskap om naturen på en positiv måte der barna selv er fysisk aktive og får grunnleggende forståelse for livet i vannet.

En intern jury i Statkraft har stått for vurderingen av til sammen 30 søkere. Norsk Fjell-sprengningsmuseum i Lillehammer tildeles 1,5 millioner kroner og Norges Jeger- og Fiskerforbunds fiskeklubb for barn og unge tildeles 0,5 millioner kroner.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 7,6 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i åtte land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.