Tapping fra Storglomvatn

15.06.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft tapper fra Storglomvatn i Glomfjord i Nordland. Tiltaket gjøres for å forebygge eventuelle flommer kommende høst. Statkraft ber om at folk som ferdes i området er oppmerksomme på den ekstraordinære tappingen.

For å ha plass til eventuelle høstflommer, har Statkraft satt i gang tapping fra magasinet Storglomvatn i Glomfjord. Det tappes for tiden 50 m3 i sekundet, og vannet renner videre til Fykanvannet og deretter i fjorden.

Tappingen vil foregå i sommer og utover høsten 2007, avhengig av tilsig og nedbør. Dette vil medføre endrede vannstander i Fykanvannet, mot fjorden og i området opp til Storglomvatn. Statkraft ber derfor folk som ferdes i områdene om å være oppmerksomme på den ekstraordinære tappingen.

Årsaken til tiltaket er at kraftverket Svartisen har hatt en lengre stans og at magasinet Storglomvatn er fullt. Nå går produksjonen i Svartisen kraftverk som planlagt.